Konsekwencją wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następującym po miesiącu świadczenia jest odsunięcie w czasie powstania obowiązku publicznoprawnego ZUS lub PIT - a zatem w rezultacie również płatności tych podatków. 

Należy pamiętać również, że dopiero wypłacone wynagrodzenie stanowi koszt uzyskania przychodu i co do zasady koszt powstaje nam w miesiącu wypłaty wynagrodzenia (poza umową o pracę o czym w pkt. 1).


Na tle wynagrodzeń możemy wyróżnić trzy najczęściej występujące sytuacje:
a) wypłata wynagrodzenia w miesiącu świadczenia, czyli za miesiąc czerwiec wypłacamy wynagrodzenie w czerwcu 

- w takim wypadku ZUS oraz PIT są płatne w lipcu;

b) wypłata wynagrodzenia w miesiącu następującym względem miesiąca świadczenia, czyli za miesiąc czerwiec wypłacamy wynagrodzenie w lipcu 

- w takim wypadku ZUS lub PIT są płatne w sierpniu;

c) wypłata wynagrodzenia w miesiącu następującym względem miesiąca świadczenia, czyli za miesiąc czerwiec wypłacamy wynagrodzenie w lipcu jednocześnie wypłacając wynagrodzenie za miesiąc lipiec w lipcu

- w takim wypadku ZUS oraz PIT za miesiąc czerwiec oraz lipiec będzie jednocześnie płatny w sierpniu, będzie skumulowany zatem można powiedzieć na skróty "zdublowany", co jest spowodowane wystąpieniem wypłat z dwóch okresów w tym samym miesiącu.


1) Stosunek pracy (umowa o pracę) - koszt podatkowy

Standardowo wynagrodzenie wypłacone osobie z którą została nawiązana współpraca może zostać zakwalifikowane jako koszt podatkowy w miesiącu, w którym zostało ono wypłacone. 


W przypadku jednak wynagrodzenia ze stosunku pracy, ten okres został wyjątkowo rozszerzony i takie wynagrodzenie może stanowić koszt uzyskania przychodu również w miesiącu świadczenia pracy, jeżeli zostało ono wypłacone najpóźniej z 10 dniem miesiąca następującym po miesiącu pracy. 


UWAGA: Zgodnie z kodeksem pracy wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę musi zostać wypłacone najpóźniej z 10 dniem miesiąca następującym po miesiącu świadczenia pracy. 

Jeżeli wynagrodzenie nie jest wypłacane terminowo, w przypadku kontroli PIP, na pracodawcę zgodnie z Art. 282. § 1. pkt. 1 może zostać nałożona kara grzywny od 1000 zł do 30000 zł.


Obowiązek ZUS lub PIT w stosunku pracy i innych umowach
W systemie Fakturomanii - PIT lub składki ZUS podlegają automatycznej walidacji, będą zatem zawsze pojawiać się w "rozliczeniu PIT i ZUS" miesiąca następującego względem miesiąca wypłaty wynagrodzenia.


Obowiązek raportowania imiennego - ZUS DRA i RCA powstaje względem miesiąca, w którym pracownik otrzymał środki do faktycznej dyspozycji lub zostały mu wypłacone, jeżeli zatem pracownik pracuje w czerwcu, wynagrodzenie zaś otrzymał w lipcu, to obowiązek ZUS oraz PIT powstanie nam względem lipca, a ZUS oraz PIT będą płatne w sierpniu. 

W takim wypadku za czerwiec, będziemy składać tzw. "zerówki" - zerowe deklaracje ZUS DRA oraz RCA.

2) Umowa zlecenie, umowa o świadczeniu usług, umowa o dzieło, uchwała o wynagrodzeniu

W przypadku innych umów niż umowa o pracę, czyli np. umowa o dzieło lub umowa zlecenia, momentem powstania kosztu podatkowego, będzie moment wypłaty wynagrodzenia - koszt podatkowy powstaje nam zatem w miesiącu wypłaty wynagrodzenia.


Względem ZUS oraz PIT stosuje się zasadę opisaną w pkt. 1) artykułu.


W przypadku chęci zasięgnięcia informacji na temat raportów ubezpieczeniowych zachęcamy do kontaktu z infolinią ZUS dostępną pod numerem 22 560 16 00. W przypadku wątpliwości podatkowych warto skontaktować się z Krajową Informacją Podatkową dostępną pod numerem 22 330 03 30.