Konsekwencją wypłaty wynagrodzenia w miesiącu następującym po miesiącu świadczenia pracy jest odsunięcie w czasie powstania obowiązku płatności ZUS lub PIT. 

Na tle wynagrodzeń możemy wyróżnić trzy najczęściej występujące sytuacje:
a) wypłata wynagrodzenia w miesiącu świadczenia pracy - za miesiąc czerwiec wypłacamy w czerwcu, ZUS oraz PIT w takim wypadku są płatne w lipcu;

b) wypłata wynagrodzenia w miesiącu następującym względem miesiąca świadczenia pracy - za miesiąc czerwiec wypłacamy wynagrodzenie w lipcu, w takim wypadku ZUS lub PIT są płatne w sierpniu.

c) wypłata wynagrodzenia w miesiącu następującym względem miesiąca świadczenia pracy - za miesiąc czerwiec wypłacamy wynagrodzenie w lipcu jednocześnie wypłacając wynagrodzenie za miesiąc lipiec w lipcu - w takim wypadku ZUS oraz PIT za miesiąc czerwiec oraz lipiec będzie jednocześnie płatny w sierpniu - zatem "zdublowany", z uwagi na wystąpienie wypłat w tym samym miesiącu.


1) Stosunek pracy (umowa o pracę) - koszt podatkowy

Wynagrodzenie ze stosunku pracy może zostać zakwalifikowane jako koszt podatkowy w miesiącu, w którym zostało ono wypłacone. Wynagrodzenie ze stosunku pracy może również stanowić koszt uzyskania przychodu w miesiącu świadczenia pracy, gdy nie zostało wypłacone w miesiącu świadczenia pracy, jeżeli zostało ono wypłacone najpóźniej z 10 dniem miesiąca następującym po miesiącu pracy. 


UWAGA: Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę musi zostać wypłacone najpóźniej z 10 dniem miesiąca następującym po miesiącu świadczenia pracy. Jeżeli wynagrodzenie nie jest wypłacane terminowo, w przypadku kontroli PIP, na pracodawcę zgodnie z Art. 282. § 1. pkt. 1 może zostać nałożona kara grzywny od 1000 zł do 30000 zł.


Obowiązek ZUS lub PIT w stosunku pracy i innych umowach
W systemie Fakturomanii - PIT lub składki ZUS podlegają automatycznej walidacji, będą zatem zawsze pojawiać się w "rozliczeniu pracodawcy" miesiąca następującego względem miesiąca wypłaty wynagrodzenia.


Obowiązek raportowania imiennego - ZUS DRA i RCA powstaje względem miesiąca, w którym pracownik otrzymał środki do faktycznej dyspozycji lub zostały mu wypłacone. Jeżeli zatem pracownik pracuje w czerwcu, wynagrodzenie zaś otrzymał w lipcu, to obowiązek ZUS oraz PIT powstanie nam względem lipca - ZUS i oraz PIT płatny w sierpniu. W takim wypadku za czerwiec, będziemy składać tzw. "zerówki" - zerowe deklaracje ZUS DRA oraz RCA.

2) Umowa zlecenie / umowa o świadczeniu usług / dzieło / uchwała o wynagrodzeniu

W przypadku innych umów niż umowa o pracę, czyli np. umowa o dzieło lub umowa zlecenia, momentem powstania kosztu podatkowego, będzie moment wypłaty wynagrodzenia - koszt podatkowy powstaje nam zatem w miesiącu wypłaty wynagrodzenia.


Względem ZUS oraz PIT stosuje się zasadę opisaną na początku artykułu.


W przypadku chęci zasięgnięcia informacji na temat raportów ubezpieczeniowych zachęcamy do kontaktu z infolinią ZUS dostępną pod numerem 22 560 16 00. W przypadku wątpliwości podatkowych warto skontaktować się z Krajową Informacją Podatkową dostępną pod numerem 22 330 03 30.