Powodem wyświetlania się komunikatu o pozycjach zatrudnienia jest weryfikacja wymiaru pracy w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia na dany rok podatkowy. 


Poniższy przykład pozwoli to lepiej zobrazować.


Załóżmy, że minimalne wynagrodzenie na dany rok (np: 2019) wynosi 2250 zł brutto, oznacza to, że minimalne wynagrodzenie z tyt. stosunku pracy oraz zlecenia w pełnym wymiarze godzin wynosi 2250 zł brutto.


Wymiar godzin można zdefiniować w aplikacji oznaczając go w polu "WYMIAR PRACY" za pomocą ułamka.


1 / 1 oznacza pracę w pełnym wymiarze godzin, zaś 1/2 będzie pracą na pół etatu.


Ustawiając wynagrodzenie brutto w wysokości np. 1000 zł i pozostawiając wymiar pracy 1 / 1 aplikacja zwróci użytkownikowi błąd, gdyż minimalne wynagrodzenie za pełen etat wynosi minimalnie 2250 zł brutto.


Przy wynagrodzeniu odpowiadającym minimalnej krajowej 2250 zł brutto na pełny etat, minimalna stawka na pół (1/2) etatu, wyniesie 2250 * 1/2 = 1125 zł brutto.


Minimalne wynagrodzenie można wyliczyć mnożąc minimalne wynagrodzenie przez odpowiedni ułamek etatu (1/x), jeśli jest to ćwierć etatu działanie będzie wyglądało w sposób następujący:

2250 zł * 1/4 = 562,50 zł.