Przedstawiona sytuacja może wystąpić w momencie, gdy w jednym miesiącu kalendarzowym wypłacane są wynagrodzenia za 2 różne miesiące - które znajdują się w dwóch różnych latach księgowych.
W tym przypadku aplikacja informuje o błędzie poprzez komunikat o nieprawidłowych saldach na kontach.
Aby rozwiązać ten problem niezbędne jest aby posłużyć się narzędziem UAT.


Procedura wyglądać będzie następująco:
1. dodanie UAT'a który przeksięgowuje NKUP z zeszłego roku, który nie wpadł do KUP
2. dodanie zapłaty zus w rozliczeniu pracodawcy
3. dodanie UAT'a który doprowadza salda z UAT 1 do odpowiedniego salda
Informacje do UAT'ów


Pierwszym elementem, który należy wykonać jest zebranie informacji dotyczących wartości, które były zaksięgowane w zeszłym roku na NKUP.
Dokumentem księgowym, w którym znajdują się te informacje jest "Księga Pomocnicza" lub wyciąg z "Zapisów na koncie" - konta 406-00002.

Konto, które nas interesuje to: 
406-0002 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - NKUP

Kwota która nas interesuje to kwota przeksięgowana na wynik finansowy. W tym przypadku to kwota 122,88 zł.


Precedura


1. Dodanie UAT'a który przeksięgowuje NKUP z zeszłego roku, który nie wpadł do KUP
UAT ten powinien mieć następujący kształt.
Zastosowane są tutaj konta:
406-0002 oraz 240-0002


 UAT ten po wprowadzniu należy zatwierdzić.


2. Dodanie zapłaty zus w rozliczeniu pracodawcy
Na tym etapie możliwe będzie w module kadrowym dodanie zapłaty ZUS.


3. Dodanie UAT'a który doprowadza salda z UAT 1 do odpowiedniego salda
UAT ten powinien mieć następujący kształt. 406-0001 oraz 240-0002 Zmieniły się zatem zarówno konta księgowe jak i również strony po których kwoty te są księgowane.


Powyższe rozwiązanie rozwiązuje problem w module kadrowym dotyczącym dodawania zapłaty ZUS w tym konkretnym przypadku.