Koszty ubezpieczeń majątkowych, w tym pojazdów, w Fakturomanii ewidencjonujemy w sposób przedstawiony poniżej:


Kontrahent

Firma ubezpieczeniowa. Jeżeli danych nie ma na polisie, można je bez trudu odnaleźć w internecie. (1)


Pole - Nr faktury/dokumentu

W polu tym należy wpisać nr polisy ubezpieczeniowej (2).


Data wystawienia, sprzedaży

W polach tych wpisujemy datę wystawienia polisy ubezpieczeniowej (3)


Kategoria:

Ubezpieczenia pojazdu księgujemy przy użyciu kategorii:
KATEGORIA: Pozostałe Koszty (4)


Pozycje

W pozycjach należy wpisać np: "ubezpieczenie" (5), a następnie przy stawkach VAT należy wybrać "zw."(6)

Na końcu wystarczy zapisać dokument (7).


UWAGA: Koszty ubezpieczenia samochodu OC oraz AC są dodawane w sposób wyżej przedstawiony, jednak w przypadku AC należy mieć na względzie wartość początkową auta (wartość graniczna 150 000 zł netto (uwaga VAT 50%)) ze względu na zmiany podatkowe z roku 2019.