W chwili obecnej aplikacja Fakturomanii nie umożliwia automatycznego wystawiania faktur VAT marża, Funkcjonalność jest jednak w planach.


Wystawianie faktur VAT marża

Faktury VAT marża należy wystawić korzystając z zewnętrznych narzędzi. Druki można łatwo odnaleźć w internecie.


Księgowanie faktur VAT marża

W celu zaewidencjonowania dokumentu, należy posłużyć się narzędziem UAT.
Aby łatwiej było zrozumieć zasadę działania takich UAT'ów - poniżej przedstawiamy  na przykładzie.

VAT do faktur VAT marża liczy się od marży netto.

Dane do przykładu:
Towar nabyty za 1000 zł,
Towar sprzedany za 1200 netto zł, 1246 brutto,
Marża netto 200 zł,
VAT od marży 46 zł (23%),
Faktura z 2/10/2018,
Płatność z 12/10/2018.

Dla powyższych danych UAT powinien mieć następujący schemat:

Data - jest to data wystawienia oraz sprzedaży dokumentu.
Konto 201 - jest kontem kontrahenta (kupującego), jeżeli brak jest konta kontrahenta w aplikacji należy w takim wypadku dodać go postępując zgodnie z materiałem znajdującym się pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=RYL1luV-cyQ&feature=youtu.be Księgowanie płatności do faktur VAT marża
Gdy kontrahent zapłaci za fakturę, operację taką należy zaewidencjonować w następujący sposób:


Ważne informacje:
- należy nie zmieniać stron po których są kwoty (wn / ma),
- należy wybrać konto kontrahenta 201,
- należy zaznaczyć opcję "DODAJ DO REJESTRU VAT".