W przypadku błędnego wyświetlenia zawartości aplikacji w przeglądarce, Użytkownik serwisu powinien upewnić się że: 
a) Przeglądarka jest jedną z wspieranych przez serwis (przeglądarki poniżej),
b) Przeglądarka została zaktualizowana do najnowszej wersji,
c) Nie zostało otwartych kilka kart jednocześnie, 
d) Użytkownik korzysta z wspieranych systemów operacyjnych - Windows lub Linux, 
e) Zostały odświeżone dane przeglądarki (przycisk F5 na klawiaturze),


Jeżeli wciąż występują błędy po zalogowaniu, prosimy o przesłanie na adres info@fakturomania.pl następujących informacji:
- z jakiej wersji przeglądarki Państwo korzystają (wspierane to Chrome, Firefox oraz Safari),
- zrzut ekranu obrazujący widoku w którym wystąpił błąd,
- informacja o systemie operacyjnym.

Skontaktować się z Fakturomanią można również zawsze bezpośrednio z aplikacji przez dział "Pomoc i wsparcie", udając się do prawego górnego rogu po zalogowaniu.


Na podstawie wyżej wymienionych informacji będzie możliwa identyfikacja problemu.


Wspierane przeglądarki to:
- Google Chrome w wersji nie niższej niż 101;
- Firefox w wersji nie niższej niż 72;
- Safari w wersji nie niższej niż 15.