Każdego kontrahenta w aplikacji możemy szczegółowo skonfigurować. System pozwala na rozróżnienie danych dotyczących np: cech szczególnych wystawianych faktur (metoda płatności/termin płatności czy też szczególne uwagi i inne).


Odbiorca/Nabywca


W przypadku potrzeby rozdzielenia kontrahenta (nabywcy) od odbiorcy (często w przypadku jednostek samorządu terytorialnego), należy wprowadzić zmiany u wybranego kontrahenta w systemie poprzez zakładkę w lewym bocznym menu:

"Kontrahenci"(1) -> 

"Lista Kontrahentów"(2) -> 

"Opcje"(3).
Po wyświetleniu listy należy znaleźć odpowiedniego kontrahenta, wybrać go, zaś następnie zaznaczyć opcję po prawej stronie. 

Po wykonaniu ww. czynności wyświetlą się dodatkowe panele, w tym panel "Dane odbiorcy" - czyli podmiotu do którego skierowana jest usługa/towar. W tym panelu należy wprowadzić dane szczegółowe odbiorcy oraz kliknąć suwak "Używaj" znajdujący się w prawym górnym rogu modułu.


Po uzupełnieniu informacji, wystarczy wystawić fakturę dla danego kontrahenta.


W dowolnym momencie (np. przy wprowadzaniu kolejnej faktury dla danego kontrahenta), można również wyłączyć dane szczegółowe nie usuwając ich przy tym - w tym celu, należy ponownie nacisnąć suwak w prawym górnym rogu panelu odbiorcy, tak, aby stał się on szary. 


Należy pamiętać, żeby po aktualizacji danych zapisać wprowadzone zmiany.