Jak dodać pożyczkę od instytucji?

W celu ewidencji operacji gospodarczej, którą jest pożyczka od instytucji nie będącej wspólnikiem spółki, należy posłużyć się narzędziem o nazwie UAT.

Pożyczkę udzieloną przez instytucję finansową albo osobę trzecią względem spółki będziemy ewidencjonować w sposób przedstawiony poniżej.


1) Dodanie Pożyczki od instytucji


Aby zaksięgować pożyczkę od udziałowca w pierwszej kolejności należy kliknąć "UAT" w lewym menu, następnie zaś wybieramy "Dodaj UAT".

Pola do edycji
Data dokumentu: w polu tym należy wpisać datę przekazania pożyczki spółce (przekazanie w formie gotówki lub przelewu, w przypadku gotówki należy wybrać konto 100-01 zamiast 130-01).
Dokument źródłowy: w polu tym wpisujemy oznaczenie umowy pożyczki np: Umowa pożyczki 1/2019 lub wyciąg bankowy.
Kwoty: przedstawioną kwotą jest kwota 1000 zł, ale może to być dowolna kwota. Zmieniając kwotę należy zmienić ją w kolumnach przypisanych poszczególnym kontom.
Uwaga: Nie zmieniamy stron po których są kwoty (Wn / Ma)


Zwracamy uwagę, że ww. wzorzec przedstawia schemat udzielonej pożyczki w formie przelewu. Jeżeli są Państwo zainteresowani dodaniem pożyczki w formie gotówkowej, to należy zmienić konto 130-01 na konto 100-01.

2) Naliczenie odsetek od pożyczki

Pobrana pożyczka, bardzo często wiąże się z płatnością odsetek, w takim wypadku spłacane odsetki należy zaewidencjonować. Naliczenie odsetek będzie następowało w sposób przedstawiony poniżej, gdzie: 

Pola do edycji
Data dokumentu: w polu tym należy wpisać datę przekazania raty pożyczki.
Dokument źródłowy: w polu tym wpisujemy oznaczenie umowy pożyczki np: Umowa pożyczki 1/2019.
Kwoty: przedstawioną kwotą jest kwota 20 zł, jednak winna być to kwota wynikająca z umowy pożyczki - z % pożyczki. Zmieniając kwotę należy zmienić ją w kolumnach przypisanych poszczególnym kontom.
Uwaga: Nie zmieniamy stron po których są kwoty (Wn / Ma)3) Spłata pożyczki od Instytucji

Pobranie pożyczki, wiąże się z jej spłatą, w takim wypadku spłacane odsetki należy zaewidencjonować. Spłatę odsetek należy zaewidencjonować sposób przedstawiony poniżej, gdzie: 

Pola do edycji
Data dokumentu: w polu tym należy wpisać datę spłatę raty pożyczki (przekazanie w formie gotówki lub przelewu, w przypadku gotówki należy wybrać konto 100-01 zamiast 130-01).
Dokument źródłowy: w polu tym wpisujemy oznaczenie umowy pożyczki np: Umowa pożyczki 1/2019 lub wycią bankowy.
Kwoty: przedstawioną kwotą jest kwota 1020 zł (zatem kwota pożyczki oraz jej oprocentowania). Zmieniając kwotę należy zmienić ją w kolumnach przypisanych poszczególnym kontom.
Uwaga: Nie zmieniamy stron po których są kwoty (Wn / Ma)UWAGA: UAT księgujący punkt numer 2) oraz punkt numer 3) można połączyć w jeden UAT sumując wartości oraz konta.
W takim wypadku występowałyby 3 konta w jednym UACie: 260, 130/100, 751.

Więcej informacji na temat pozyczki mogą Państwo odnaleźć na naszym blogu pod wpisem: https://blog.fakturomania.pl/jak-pozyczyc-pieniadze-spolce/


4) Umorzenie mikropożyczki COVID w wysokości 5000 zł - Urząd Pracy

Jeżeli została Państwu udzielona pożyczka przez Urząd Pracy, w takim niezbędna będzie również ewidencja jej umorzenia jeżeli spełniliśmy kryterium umorzenia oraz została nam dostarczona decyzja o umorzeniu z Urzędu Pracy.


Pola do edycji
Data dokumentu: w polu tym należy wpisać datę odebrania decyzji.
Dokument źródłowy: w polu tym wpisujemy oznaczenie umowy pożyczki np: Umowa pożyczki 1/2019 lub decyzja nr XX/XXXX.
Kwoty: przedstawioną kwotą jest kwota 5000 zł (zatem kwota pożyczki). Zmieniając kwotę należy zmienić ją w kolumnach przypisanych poszczególnym kontom.
Uwaga: Nie zmieniamy stron po których są kwoty (Wn / Ma)


Podstawę zwolnienia z rozpoznania przychodu podatkowego ww. przykładu (mikropożyczka z funduszu pracy) stanowi art. 12 ust. 1 pkt 3 lit a ustawy o PDOP, jednak zawsze warto jest zagadnienie podatkowe związane z Państwa pożyczką potwierdzić z Krajową Informacją Skarbową działającą przy Ministerstwie Finansów pod numerem 22 330 03 30 z działem CIT.