Salda kontrahentów są bardzo często wykorzystywane w celu analizy przebiegu operacji z danym podmiotem lub w celu dokonania inwentaryzacji polegającej na wzajemnym uzyskaniu oświadczeń od kontrahentów. W praktyce jest to zatem dokument stanowiący wzajemne potwierdzenie przedsiębiorców o kompletności posiadanych dokumentów i dokonanych rozliczeń.

I. Generowanie

Salda kontrahentów dostępne są w module "Księgowość" wyodrębnionym w lewym menu z poziomu panelu głównego systemu w kategorii "Dokumenty Księgowe".

W module "Księgowość" należy wybrać "Dokumenty księgowe", następnie "Salda Kontrahentów" oraz odpowiednie dane tj:

1) rok generowanego dokumentu (za jaki rok obrotowy ma zostać wygenerowane saldo),

2) konkretnego kontrahenta dla sprzedaży (zazwyczaj oznaczone kontami 201-xxxxx) lub zakupu (zazwyczaj oznaczone kontami 202-xxxxx).


II. Odczyt zapisów

W niniejszym dokumencie odnajdziemy informacje o wszystkich zapisach konkretnego okresu rozliczeniowego dla danego kontrahenta. Salda kontrahentów są zawsze oznaczone kontami, salda kontrahentów będą oznaczone numerami 201-xxxxx (rozrachunki z odbiorcami - zazwyczaj sprzedaż) oraz kontami o numerach 202-xxxxx (rozrachunki z dostawcami - zazwyczaj zakup).


W jaki sposób czytać salda kontrahentów?

W niniejszym zakresie można wyodrębnić pewną ogólną uproszczoną zasadę (jednak zawsze należy dokładnie przeanalizować genezę salda, a jego historię można zweryfikować w księdze pomocniczej), że:

1) Konto 201-xxxxx Saldo Wn, oznacza należności wynikające z wystawionych faktur sprzedaży towarów, usług i materiałów lub otrzymane zaliczki i przedpłaty.

2) Konto 202-xxxxx Saldo Ma, oznacza zobowiązania wynikające z faktur kontrahentów (zakup) za dostawy towarów, usług i materiałów lub otrzymane faktury na zaliczki i przedpłaty.