Rejestr CIT jest zestawieniem dodanych operacji gospodarczych mających wpływ na wyliczenie zobowiązania podatkowego dla podatku dochodowego od osób prawnych. Odnajdziemy w nim zatem wszystkie pozycje zaewidencjonowane w systemie, które są uwzględniane między innymi przy sporządzaniu deklaracji podatkowej spółki z o.o. CIT-8.

I. Generowanie rejestru CIT

Rejestr CIT dostępny jest w module "Księgowość" wyodrębnionym w lewym menu z poziomu panelu głównego systemu w kategorii "Dokumenty CIT".

W module "Księgowość" należy wybrać "Dokumenty CIT", następnie "Rejestr CIT" (odpowiednio miesięczny, kwartalny lub roczny w zależności od potrzeby) oraz odpowiednie dane tj:

1) rok generowanego dokumentu,

2) miesiąc lub kwartał okresu rozliczeniowego,

3) format generowanego dokumentu (do wyboru są pdf lub xlsx),

4) sposób sortowania danych (do wyboru kwota, data oraz numer zapisu w dzienniku),

5) kolejność (zatem od daty najstarszej - najnowszej, wartość najmniejsza - najwyższa lub odwrotnie),

6) zapisy (wszystkie, bufor lub ostateczne).

Rejestr CIT jest bardzo przydatnym dokumentem dla weryfikacji wprowadzonego rozliczenia oraz dokumentów.