W systemie istnieje możliwość dodania subkonta. Subkonto jest to opcja przypisania nowego Użytkownika dla danej firmy poprzez nadanie nowych uprawnień. Uprawnienia mogą być dodawane wyłącznie przez właściciela konta bezpośrednio po zalogowaniu w systemie. Uprawnienia mogą być kształtowane w sposób dowolny z wyłączeniem obligatoryjnych elementów zaznaczonych kolorem szarym, mogą przykładowo zatem zostać nadane uprawnienia wyłącznie w zakresie wystawiania faktur.


W celu dodania subkonta należy udać się do mechanizmu znajdującego się w prawym górnym rogu panelu głównego systemu po zalogowaniu, następnie wybrać go lewym przyciskiem myszy.


 

Po wybraniu mechanizmu kliknąć "Subkonta".Następnie wyświetli się ponownie mechanizm, po którego kliknięciu pokaże się opcja "Dodaj nowe".Po jej wybraniu będziemy mogli już nadać konkretne uprawnienia nowemu Użytkownikowi, należy w tym zakresie wskazać adres email nowej osoby wraz z hasłem po czym dane zapisać.