Darowiznę w systemie można zaewidencjonować wyłącznie przez moduł UAT.

W celu zaewidencjonowania operacji należy zatem udać się do modułu UAT wybierając UAT > Dodaj UAT.a) Datą dokumentu będzie data dokonania wpłaty,
b) Dokumentem źródłowym będzie wyciąg bankowy z danego okresu rozliczeniowego, najczęściej wskazany w formie WB MM/RRRR,
c) W opisie oraz dekretacji należy wskazać daną transakcję (warto jest również wskazać nazwę),
d) Kontami księgowymi będą konta:
130-01 strona MA (kwota)
761-00002 strona WN (kwota)


W zakresie potwierdzenia możliwości skorzystania z odpisu podatku, dla pewności najlepiej jest się skontaktować Krajową Informacją Skarbową działającą przy Ministerstwie Finansów pod numerem 22 330 03 30 z działem CIT. 
Po uzyskaniu potwierdzenia niezbędne będzie manualne wprowadzenie takiej informacji do deklaracji CIT-8 przed jej przekazaniem do Urzędu Skarbowego.