Darowiznę w systemie można zaewidencjonować wyłącznie przez moduł UAT, w tym celu posłużyć można się poniższym wzorcem. 

W celu zaewidencjonowania operacji należy zatem udać się do modułu UAT wybierając UAT > Dodaj UAT.
a) Datą dokumentu będzie data dokonania wpłaty,
b) Dokumentem źródłowym będzie wyciąg bankowy z danego okresu rozliczeniowego, najczęściej wskazany w formie WB MM/RRRR,
c) W opisie oraz dekretacji należy wskazać daną transakcję (warto jest również wskazać nazwę),
d) Kontami księgowymi będą konta:
130-01 strona MA (kwota)
761-00002 strona WN (kwota)


W zakresie możliwości skorzystania z odpisu podatku, należy skontaktować się z Krajową Informacją Skarbową działającą przy Ministerstwie Finansów pod numerem 22 330 03 30 z działem CIT. W przypadku uzyskania informuacji pozytywnej, niezbędna będzie manualna modyfikacja deklaracji CIT-8 z końcem roku przed jej faktycznym przekazaniem do Urzędu Skarbowego.