Nadpłatę podatku CIT zwracaną Państwu na rachunek bankowy przez Urząd Skarbowy w systemie można zaewidencjonować przy pomocy narzędzia UAT.

W tym celu należy udać się do modułu UAT, następnie wybrać "dodaj UAT".

Dla zwrotu podatku CIT w wysokości 1000 zł z Urzędu Skarbowego wzorzec ewidencji przedstawia się w sposób poniżej przedstawiony gdzie:
a) data dokumentu - jest to data faktycznego wpływu środków na Państwa rachunek bankowy,
b) dokument źródłowy - jest to dokument, z którego wynika zwrot podatku CIT,
c) opis operacji wraz z dekretacjami - wskazują na przedmiot transakcji.
d) wartości odpowiadają wysokości faktycznego wpływu na Państwa rachunek bankowy.

image