W systemie istnieje możliwość dodania subkonta. Subkonto jest to opcja przypisania nowego Użytkownika dla danej firmy poprzez nadanie nowych uprawnień. Uprawnienia mogą być dodawane wyłącznie przez właściciela konta bezpośrednio po zalogowaniu w systemie. Uprawnienia mogą być kształtowane w sposób dowolny z wyłączeniem obligatoryjnych elementów zaznaczonych kolorem szarym, mogą przykładowo zatem zostać nadane uprawnienia wyłącznie w zakresie wystawiania faktur.


W związku z dodaniem subkonta istnieje również możliwość jego modyfikacji lub usunięcia.


W celu modyfikacji lub usunięcia subkonta należy udać się do mechanizmu znajdującego się w prawym górnym rogu panelu głównego systemu po zalogowaniu, następnie wybrać go lewym przyciskiem myszy.


 

Po wybraniu mechanizmu kliknąć "Subkonta".Następnie wyświetli się ponownie mechanizm, po którego kliknięciu pokaże się przycisk "Opcje". W opcji odnajdziemy:

a) "Podgląd", z którego istnieje możliwość modyfikacji uprawnień dodatkowego Użytkownika lub 

b) "Usuń", która to opcja spowoduje usunięcie Subkonta firmy.