Dokumentami możliwymi do wygenerowania, które składamy w Urzędzie Skarbowym po całorocznym rozliczeniu kadrowym są PIT-4R oraz PIT-11. Dokumenty należy przekazać Urzędowi Skarbowemu do ostatniego dnia stycznia roku następującego po okresie rozliczeniowym, co można zrobić przez zlecenie e-wysyłki postępując zgodnie z materiałem "Jak wysyłać deklaracje PIT-11 lub PIT-4R przez e-wysyłki Fakturomanii?".


Osobom, z którymi została nawiązana współpraca PITy należy dostarczyć do ostatniego dnia lutego, a wygenerowania takich PITów można dokonać zgodnie z poniższą instrukcją.


Tutaj należy również zwrócić uwagę, że po przekazaniu Ministerstwu Finansów takich deklaracji, podatnik będzie widział swój PIT w systemie MF "Twój e-PIT".


Gdzie znajdziemy deklarację PIT-11 lub PIT-4R w formacie PDF lub XML?


Ww. deklaracja PIT-11 dla każdego z wynagrodzeń do pobrania będzie w ostatnim widoku "Rozliczenia PIT i ZUS" za dany rok, przykładowo, 2022 będą one widoczne w widoku "Rozliczenia PIT i ZUS" za miesiąc grudzień 2020 wyłącznie po pełnym rozliczeniu kadrowym.W celu wygenerowania ww. dokumentów należy przejść do modułu Kadry, następnie wybrać "Rozliczenia PIT i ZUS", wybrać okresy miesięczne, rok oraz grudzień, na końcu zaś kliknąć "Podgląd".Po kliknięciu "Podgląd" należy wybrać "Pobierz".


Następnie można przystąpić do generowania PIT-11 lub PIT-4R.