Fakturę sprzedażową bez NIP w Fakturomanii dla osoby fizycznej wystawia się w sposób analogiczny do szczegółowo przedstawionego w materiale "Jak wystawić fakturę sprzedaży? Kody GTU".


W rozliczeniu podatkowym w przedmiocie sprzedaży dla osób fizycznych, możemy wyróżnić 3 główne sposoby ewidencjonowania takich transakcji:

1) przez kasę fiskalną, która co do zasady jest obowiązkowa, gdy pojawiają się transakcje gotówkowe oraz sprzedaż w obrębie tzw. "rynku wrażliwego",

2) przez sprzedaż bezrachunkową, która co do zasady jest możliwa do zastosowania jeżeli nie ma sprzedaży gotówkowej albo alternatywnie

3) przez wystawianie Faktur*, który to sposób również co do zasady jest możliwy do zastosowania jeżeli nie ma sprzedaży gotówkowej.


I. Jak wystawić fakturę sprzedażową dla osoby fizycznej?

W celu wystawienia faktury sprzedażowej należy kliknąć przycisk “Wystaw fakturę” znajdujący się w górnym menu lub w lewym menu.

 

Dalej naszym oczom powinien się ukazać poniższy widok.

 

Wygląd strony podzielony został na 5 sekcji, w celu łatwiejszej nawigacji: DANE KONTRAHENTA, DANE PODSTAWOWE, DANE PŁATNOŚCI, POZYCJE oraz INFORMACJE DODATKOWE.


Trudność wystawienia faktury dla osoby fizycznej może polegać na uzupełnieniu danych kontrahenta z uwagi na brak NIP.


II. Jak dodać kontrahenta bez NIP - czyli dla osoby fizycznej?

Obecnie w aplikacji pole "NIP" jest obowiązkowe i nie ma możliwości jego pominięcia. Niniejszy obowiązek wynika z wymogów dokumentacyjnych struktur logicznych (np. JPK_V7), tutaj wytyczne Ministerstwa wskazują, że w przypadku wystawienia Faktury VAT dla konsumenta, w polu NIP należy uzupełnić słowo "brak". Tożsamą regułę stosuje się do innych dokumentów wprowadzanych w Fakturomanii z danymi konsumenckimi (np: dokumentów kosztowych).


Przykładowo uzupełnione dane w przypadku osoby fizycznej:

a) w miejscu nazwy należy wpisać imię i nazwisko, następnie

b) w miejscu Ulica uzupełnić nazwę ulicy z numerem, 

c) w polu kod pocztowy uzupełniamy dany numer, 

d) a w polu Miasto - Miejscowość.

Dla osób fizycznych lub firm, które nie posiadają NIP, pole NIP należy uzupełnić słowem "BRAK".Jeżeli nie jest to pierwszy kontrahent będący osobą fizyczną - zatem bez NIP, pojawi się komunikat systemowy, w takim wypadku należy wybrać "Zapisz nowego".