Obecnie w aplikacji pole "NIP" jest obowiązkowe i nie ma możliwości jego pominięcia. 
Ww. obowiązek wynika z wymogów dokumentacyjnych struktur logicznych (np. JPK_VAT).


W miejscu nazwy(1) należy wpisać imię i nazwisko(w przypadku osoby fizycznej), następnie uzupełnić nazwę z numerem ulicy(2), kod pocztowy(3) oraz nazwę miasta(4).


Dla osób fizycznych lub firm, które nie posiadają NIP, należy pole uzupełnić słowem "BRAK"(5).


W przypadku gdy nie jest to pierwszy kontrahent będący osobą fizyczną - bez NIP, pojawi się komunikat systemowy. Należy wybrać "Zapisz nowego".