Niniejszy artykuł omawia w jaki sposób wygenerować Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) dla deklaracji podatkowych lub plików JPK_V7 zleconych do przekazania Ministerstwu Finansów za pośrednictwem modułu e-wysyłek Fakturomanii.

I. Przekazywanie deklaracji za pośrednictwem systemu

Deklaracje podatkowe Urzędowi Skarbowemu można przekazywać na dwa sposoby tj.
a) samodzielnie przy użyciu oficjalnych narzędzi Ministerstwa Finansów, dla których niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego (tutaj tzw. konta organizacji, dla którego należy złożyć specjalny formularz) lub certyfikatu kwalifikowanego (zazwyczaj narzędzia USB zakupionego u dostawcy kluczy wpinanego do portu USB komputera). 
b) za pośrednictwem Serwisu Fakturomanii przez opcję ewysyłki.

Opcja przekazywania deklaracji podatkowych za pośrednictwem serwisu jest opcją dodatkową. W celu rozszerzenia funkcjonalności konta przez dodanie możliwości przekazywania deklaracji za pośrednictwem serwisu należy wykupić pakiet e-wysyłek po czym złożyć pełnomocnictwa generowane z systemu dla pracowników Fakturomanii w Państwa Urzędzie Skarbowym (bez takich umocowań zlecane deklaracje będą bowiem odrzucane, jako przekazywane bez stosownego upoważnienia).

Zgodnie z regulaminem Serwisu, przekazanie Ministerstwu Finansów deklaracji podatkowych Użytkownika przez Serwis następuje:
a) w każdy piątek (z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w takim przypadku deklaracja jest przekazywana w następnym dniu roboczym),
b) w terminach podatkowych w przypadku prawidłowo zleconych wysyłek oraz,
c) w 25. dzień miesiąca w przypadku deklaracji dotyczących podatku VAT, chyba że termin wypada w dzień wolny od pracy, w takim przypadku - w następnym dniu roboczym).

II. Pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru

1) Gdzie znajdziemy numer referencyjny w Fakturomanii, który wprowadzamy do generatorów UPO Ministerstwa Finansów?

Numer referencyjny dokumentu przekazanego do wysłania Ministerstwu Finansów, odnajdziemy w module danego rozliczenia, odnajdziemy go zatem po zakończonej sukcesem e-wysyłce w miejscu zlecenia wysyłki i tak w przypadku:
a) pliku JPK_V7 będzie to Moduł Deklaracji VAT-7
b) deklaracji CIT-8 będzie to Moduł Deklaracji CIT-8,
c) deklaracji PITowskich będzie to sekcja "Rozliczenie PIT i ZUS" Modułu kadr.

Dokument z Fakturomanii pobiera się w formacie tekstowym (.txt), można go zatem otworzyć praktycznie w każdym narzędziu, również w standardowym notatniku Windows. W niniejszym pliku tekstowym znajdować się będzie numer referencyjny niezbędny do wygenerowania ww. urzędowego poświadczenia odbioru oraz link do narzędzia Ministerstwa Finansów obsługującego ww. numer.

Wizualna instrukcja pobrania numeru referencyjnego została Państwu przedstawiona w dalszej części materiału.

2) Jakimi narzędziami MF należy posłużyć się do wygenerowania takiego UPO?

Z systemu Fakturomanii nie ma możliwości wygenerowania UPO w kształcie wizualnie tożsamym z generowanym z narzędzi Ministerstwa Finansów. Z tego względu Urzędowe Poświadczenie Odbioru dla dokumentu zleconego do wysyłki poprzez moduł e-wysyłki, należy pobrać korzystając z oficjalnych narzędzi Ministerstwa Finansów poprzez wklejenie numeru referencyjnego nadanego wysyłce w Fakturomanii, a znajdującego się w pliku załączonym do e-wysyłki widniejącej w Serwisie jako "UPO".

Tutaj będziemy wyróżniać dwa rodzaje narzędzi uzależnionych od struktury deklaracji:
a) Dla plików JPK - bramka znajduje się pod adresem: https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-client/status
b) Dla pozostałych plików - deklaracji podatkowych bramka znajduje się pod adresem

W celu wygenerowania dokumentu UPO z bramki Ministerstwa Finansów, należy wprowadzić w tych narzędziach numer referencyjny do odpowiedniego pola, a następnie kliknąć przycisk “Sprawdź status”, po tym system MF wygeneruje takie oficjalne UPO.

3) Instrukcja pobrania UPO w Fakturomanii krok po kroku na przykładzie pliku JPK_V7

W celu wygenerowania numeru referencyjnego dla dokumentów VATowskich należy przejść do panelu głównego "Informacje", następnie wybrać moduł "Deklaracje VAT-7", wybrać okresy miesięczne albo kwartalne (w zależności rozliczenia), rok oraz miesiąc/kwartał, na końcu zaś kliknąć "Podgląd".Po wybraniu podglądu, zostaniemy przeniesieni do modułu rozliczenia, w nim na dole strony pojawią się różne opcje, w tym "e-wysyłka", którą należy wybrać.

Po wybraniu e-wysyłki pojawi nam się okno z możliwym plikiem UPO do pobrania, w którym odnajdziemy numer referencyjny wysyłki, który wklejamy do bramki UPO MF wskazane w pkt 2), w przypadku JPK_V7 będzie to ten link.