W celu prawidłowej ewidencji delegacji każdorazowo operację należy zaewidencjonować przez moduł UAT wybierając z panelu głównego "UAT", a następnie "Dodaj UAT".Po wybraniu UATu, niezbędne będą: 

- wybór daty dokonanej wypłaty uzupełnionej na dokumencie delegacji służbowej, 

- wprowadzenie numeru delegacji oraz, 

- w opisie operacji podanie "Polecenie wyjazdu służbowego (tutaj imię i nazwisko delegowanego)".


Następnie należy wybrać odpowiednie konta, tutaj należy zwrócić uwagę na prawidłowe oznaczenie formy wypłaty dla rozliczenia wyjazdu służbowego oraz odpowiednie rozdzielenie rozliczenia na diety lub noclegi. 

Dla formy wypłaty w zależności od formy mogą być to konta:

Konto - 130-01 strona MA (wartość) - w przypadku wypłaty przelewem, 
Konto - 100-01 strona MA (wartość) - w przypadku wypłaty gotówkowej formalnej (prowadzenie raportu kasowego), 
Konto - 135-01 lub 240-00001 strona MA (wartość) - w przypadku wypłaty gotówkowej nieformalnej.
Pozostałe konta uzupełnić można analogicznie do zaproponowanych w instrukcji, po czym podaje się dekretację oraz odpowiednio sumę diety lub ryczałtu noclegowego (gdy brak faktur za nocleg). 


Na końcu wystarczy zapisać operację, po czym ją zatwierdzić. Obowiązujące stawki diet zagranicznych i krajowych można odnaleźć w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2022 r.

Polecamy również Gofinowski kalkulator podróży służbowej należący do serwisu Gofin. 

W przypadku chęci potwierdzenia wysokości stawki diety można skontaktować się z infolinią podatkową działającą przy ministerstwie finansów pod numerem 22 330 03 30. 


Formularz rozliczenia wyjazdu służbowego mogą Państwo odnaleźć w załączniku.