1) Brak obowiązku prowadzenia raportu kasowego, ale jego przydatność

W systemie Fakturomanii z uwagi na uproszczenia rozliczeniowe domyślna forma rozliczeniowa transakcji gotówkowych odbywa się przez konto księgowe rozliczenia z wspólnikami, w takim wypadku oznaczając formę płatności w dokumentach sprzedażowych lub kosztowych należy oznaczać metodę płatności "Środki prywatne".


Bardzo często jednak dla przejrzystości finansów w obrocie stosuje się tzw. raporty kasowe, które są zestawieniem przeprowadzonych transakcji gotówkowych ewidencjonowanych w księgowości na koncie 100-01 "Kasa główna" - widocznych z panelu głównego "Informacje" w części "Informacje Finansowe" lub w module "Finanse".


2) Prowadzenie raportu kasowego w zewnętrznym narzędziu

Bezpośrednio z systemu brak jest możliwości wygenerowania raportu kasowego - można natomiast wygenerować informacje, które winny znaleźć się w raporcie kasowym (należy zwrócić uwagę, że w prawidłowej kolejności to na podstawie raportu kasowego dokonujemy ewidencji gotówkowej), jeżeli płatności w systemie były oznaczane zgodnie z przepływem środków.


W celu sporządzenia takiego dokumentu, pozwalającego na przygotowanie raportu kasowego, należy udać się do modułu "Księgowość" > wybrać "Księga pomocnicza", następnie wybrać interesujący nas okres -> oraz wybrać zapisy wszystkie i "generuj", więcej.


Zestawienie transakcji gotówkowych znajduje się pod kontem 100-01 - będą to pierwsze strony pobranej księgi pomocniczej.


Dokładny sposób odczytywania ww. zapisów w księdze pomocniczej poświęconych przepływom finansowym można odnaleźć w bazie wiedzy Fakturomanii pod tym adresem.


3) Wprowadzanie informacji z raportu kasowego

Dane z raportu kasowego należy wprowadzać razem z dokumentacją (faktury sprzedaży lub kosztowe/ dokumenty kadrowe).


Zgodnie z polityką rachunkowości w Fakturomanii, dokumenty KW lub KP wprowadza się wyłącznie w przypadku braku stosownej informacji na dokumencie źródłowym (np: faktura kosztowa/sprzedażowa z datą oraz informacją o płatności bezgotówkowej, a w rzeczywistości uregulowana w formie gotówkowej).


W takim wypadku w przypadku dowodów KP/KW ww. informacje raportu kasowego należy wprowadzić przez moduł UAT bezpośrednio na kontach księgowych.


4) Wzorce dokumentów

Wzorce dokumentów KP/KW oraz raportu kasowego mogą Państwo odnaleźć w bardzo dobrze opracowanym materiale NGO.