Aby poprawnie dokonać zaksięgowania delegacji należy:

1. Wybrać z menu po lewej stronie 'UAT' => 'dodaj UAT'
2. Następnie trzeba wybrać datę dokonanej wypłaty wpisaną na dokumencie delegacji służbowej, wpisać jego numer oraz w opisie operacji podać "Polecenie wyjazdu służbowego (tutaj imię i nazwisko członka zarządu w delegacji) " 


3. Następnie wybiera się konta, tutaj trzeba zwrócić uwagę na prawidłowe oznaczenie formy wypłaty diety lub noclegów ryczałtowych, w zależności od formy będzie to konto
"100-01 Główna kasa" dla wypłaty gotówkowej lub "130-01 Bieżące rachunki bankowe dla przelewu. 
Pozostałe konta należy uzupełnić analogicznie do tych, które znajdują się na zrzucie ekranu, po czym podaje się dekretację oraz odpowiednio sumę diety lub ryczałtu noclegowego (gdy brak faktur za nocleg). 


4. Na końcu wystarczy zapisać operację, a następnie ją zatwierdzić. Polecamy również Gofinowski kalkulator podróży służbowej należący do serwisu Gofin. W przypadku chęci potwierdzenia wysokości stawki diety można skontaktować się z infolinią podatkową działającą przy ministerstwie finansów pod numerem 22 330 03 30. 


Formularz rozliczenia wyjazdu służbowego mogą Państwo odnaleźć w załączniku.