Faktury zakupowe w aplikacji można wprowadzać w uproszczony sposób. 


Jest to możliwe, ponieważ, z punktu widzenia rozliczeń podatkowych przy fakturach kosztowych istotne są jedynie sumy przy stawkach VAT oraz elementy obligatoryjne faktury (data sprzedaży/wystawienia itp.)


Poniżej zaprezentowany został sposób w jaki można upraszczać wprowadzanie dokumentów kosztowych do systemu.


Załóżmy, że źródłowa faktura otrzymana od kontrahenta ma następujące pozycje:


  1. Towar a - Netto 100 zł, VAT 23 zł (23%), brutto 123 zł
  2. Towar b - Netto 200 zł, VAT 46 zł (23%), brutto 246 zł
  3. Towar c - Netto 100 zł, VAT 8 zł (8%), brutto 108 zł
  4. Towary d - Netto 200 zł, VAT 16 zł (8%), brutto 216 zł 


Do aplikacji można wprowadzić jedynie sumy przy stawkach VAT, które dla następującego przykładu wyglądać będą następująco:

Powyższy sposób wprowadzania kosztów jest prawidłowy i pozwoli na zaoszczędzenie czasu.

Jednocześnie należy pamiętać, żeby pod żadnym pozorem nie stosować takiego uproszczenia dodając faktury sprzedażowe. Dodając faktury sprzedażowe bezwzględnie należy wymienić wszystkie pozycje.