Faktury zakupowe w aplikacji można wprowadzać korzystając z kilku uproszczeń, szczegółowy sposób wprowadzania dokumentów kosztowych został opisany w pokrewnym wpisie "Czym jest koszt oraz faktura kosztowa krok po kroku".


Na czym jednak polega wartościowe uproszczenie wprowadzanego dokumentu kosztowego?

Z punktu widzenia księgowości przy wprowadzaniu dokumentu istotne są:

1) dane kontrahenta,

2) oznaczenie dokumentu,

3) data wystawienia,

4) data sprzedaży,

5) data otrzymania dokumentu, 

6) dane płatności,

7) kategoria kosztowa,

7) sumy i wartości,

8) stawki VAT.


Wśród powyższej listy nie zostały wymienione pozycje, a to dlatego, że nie są one ujmowane w rejestrach podatkowych. Wprowadzając pozycje w Fakturomanii nie należy przepisywać zatem poszczególnych pozycji z faktury kosztowej, w systemie wprowadzamy wyłącznie wartości sumaryczne dla poszczególnych stawek VAT.


Przykładowo jeżeli na dokumencie źródłowym jest łącznie 20 pozycji przy czym 15 ze stawką VAT 23% a 5 ze stawką VAT 8%, to wprowadza się wyłącznie 2 pozycje, analogicznie do poniższego przykładu.


Przykład:

Załóżmy, że źródłowa faktura otrzymana od kontrahenta ma następujące pozycje:


  1. Towar a - Netto 100 zł, VAT 23 zł (23%), brutto 123 zł
  2. Towar b - Netto 200 zł, VAT 46 zł (23%), brutto 246 zł
  3. Towar c - Netto 100 zł, VAT 8 zł (8%), brutto 108 zł
  4. Towary d - Netto 200 zł, VAT 16 zł (8%), brutto 216 zł 


Do aplikacji należy wprowadzić jedynie sumy przy poszczególnych stawkach VAT, które dla następującego przykładu wyglądać będą następująco:

 

Powyższy sposób wprowadzania kosztów jest prawidłowy i pozwoli na zaoszczędzenie czasu. Jednocześnie należy pamiętać, żeby pod żadnym pozorem nie stosować takiego uproszczenia dodając faktury sprzedażowe. Dodając faktury sprzedażowe bezwzględnie należy wymieniać wszystkie pozycje.