Może się zdarzyć, że klient otrzymał od nas paragon, a dopiero później wyraził chęć otrzymania faktury.

Ze względu na okoliczność, kto jest klientem: 
1) czy osoba fizyczna; 
2) czy przedsiębiorca;
sposób ujmowania tych operacji będzie odmienny. 

Warto również wspomnieć, że weszły w życie zmiany w ustawodawstwie i paragon do którego będzie można wystawić fakturę, musi mieć zapisany NIP, o ile nie stanowi tzw. Faktury Uproszczonej. 

Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., obowiązek wystawienia faktury do paragonu z NIP dalej występuje, a przedsiębiorca musi dokonać takiej czynności:
- w przypadku żądania przed końcem miesiąca - do 15. dnia następnego miesiąca;
- w przypadku zgłoszenia żądania po upływie miesiąca, w którym był wystawiony - do 15 dni od żądania.


1) Klient - osoba fizyczna

W takiej sytuacji należy wystawić fakturę jak przy zwyczajnym wystawianiu faktury osobie fizycznej. Pamiętać należy jednak, że sprzedaż ta, będzie ujęta również w raporcie z kasy fiskalnej, więc nie będziemy księgować takiej operacji lub ujmować jej w rejestrach VAT z uwagi na status podatnika. 
Taki paragon należy jednak odebrać od kontrahenta i wydać mu Fakturę VAT, przy czym paragon przypinamy do wystawionej faktury, którą zachowujemy w segregatorze.

Wystawiając fakturę dla osoby fizycznej, w polu NIP należy wpisać słownie "BRAK". Ponieważ zaksięgowanie takiej faktury spowodowałoby zdublowanie wartości sprzedaży, niniejszej faktury w systemie nie zatwierdzamy, gdyż jej wartość została już ujęta w wartości wynikającego z raportu z kasy fiskalnej. 

Sposób wprowadzania kontrahenta będącego osobą fizyczną został opisany pod adresem: 
https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000129691-jak-wystawi%C4%87-faktur%C4%99-bez-nip-np-dla-osoby-fizycznej- 


2) Klient - inna firma

W takiej sytuacji klient podobnie do faktury dla osoby fizycznej winien oddać nam paragon, za którą w zamian otrzymuje fakturę. Księgujemy w tej sytuacji już tylko fakturę, gdyż sprzedaż na rzecz firm obowiązkowo musi być dokumentowana fakturą. Dodając raport z kasy fiskalnej należy odjąć wartość transakcji wynikającą z wystawionej faktury, a otrzymany paragon przypiąć do wystawionej faktury.