Większość operacji związana jest pośrednio lub bezpośrednio z finansami, dlatego w Fakturomanii ewidencji operacji przepływów pieniężnych w formie gotówkowej lub bezgotówkowej można przeprowadzać w kilku miejscach.


W pełnej księgowości, a zatem również w spółce z o.o. bardzo ważnym jest, aby przepływy finansowe dodawać zgodnie z faktycznymi datami oraz zgodnie z wyciągiem bankowym. 

Zagadnienie związane z procesem zarządzania finansami w Fakturomanii w sposób ogólny zostało również opisane w pokrewnym materiale "Zarządzanie Finansami w systemie".


I. Płatności sprzedażowe online lub płatne kartą płatniczą


Środki opłacone przez kupujących przy transakcjach sprzedaży w formach płatności:

a) "za pobraniem" - służącej ewidencji operacji uregulowanych przez kupującego przy odbiorze zamówienia,

b) "karta" - służącej ewidencji operacji uregulowanych przez kupującego kartą, lub

c) "płatność online" - dotyczącej głównie płatności wykonanych przez stronę internetową,

to tzw. "środki w drodze" znajdujące się u pośrednika płatności lub przykładowo kuriera, czyli "u kogoś".


Oznacza to, że do momentu, aż pośrednik przekaże nam te środki na rachunek bankowy - co do zasady nie będą one dostępne dla nas do użytku, z tego względu są one ewidencjonowane na odrębnym koncie o numerze "135" - jako tzw. "środki w drodze".


W konsekwencji, ewidencji wpływu środków na rachunek bankowy dokonuje się, gdy pośrednik przeleje nam środki na rachunek bankowy - zatem środki te stają się dostępne dla firmy. 

Taką operację, tej wpłaty na nasz rachunek bankowy spółki, można w aplikacji zaewidencjonować w module finansów wybierając typ operacji "wpływ środków w drodze do banku".


II. Jakie to najczęściej będą płatności, kiedy powinniśmy oznaczyć płatność online?


W praktyce będą to płatności kupujących dokonane za pośrednictwem serwisów płatnościowych, najbardziej typowymi będą płatności dokonywane za pośrednictwem:

- Przelewy24 (PayPro S.A.),

- PayU (PayU S.A.),

- Tpay (Krajowy Integrator Płatności S.A.) 

ale też mogą być to

- serwisy hotelowe, gdy kontrahent reguluje należność za ich pośrednictwem

- serwisy dla zamawiania posiłków, gdy kontrahent reguluje należności za ich pośrednictwem.


Wszelkiego rodzaju płatności przeprowadzone przy użyciu terminali płatniczych, będą co do zasady oznaczane jako płatność kartą (wyjątek tutaj stanowią operacje ewidencjonowane na kasie fiskalnej lub zestawienia sprzedaży bezrachunkowej, które należy ewidencjonować zgodnie z tym wpisem).


III. Jak dodać w systemie taki przelew na rachunek bankowy spółki od operatora płatności?

W momencie, gdy pośrednik przeleje nam środki na rachunek bankowy - stają się one dostępne dla firmy.  Taką operację można w aplikacji zaewidencjonować w module Finanse, wybierając go w lewym menu.Następnie w sekcji "Operacje na dostępnych środkach" należy wybrać typ operacji "Wpływ środków w drodze do banku". Uzupełnić należy dokument źródłowy (wyciąg bankowy), kwotę oraz datę tej operacji, po czym wybrać "Zatwierdź operację".Wszystkie wprowadzone przez moduł Finanse operacje można odnaleźć w module UAT w dacie operacji.