Większość operacji związana jest pośrednio lub bezpośrednio z finansami, dlatego interfejs zaprojektowany został w taki sposób, abyś nie musiał się zastanawiać jak zarządzać finansami w systemie. Wystarczą Ci 3 minuty, aby dowiedzieć się jak dokonywać podstawowych operacji.


W niniejszym wpisie poruszone zostaną następujące kwestie:

  • gdzie znajdziesz informacje o stanie środków firmowych,
  • jak dokonywać podstawowych operacji na środkach.

Dane bieżące o stanie środków

Dane bieżące

 

W systemie na tablicy głównej znajduje się informacja o dostępnych środkach na dzień dzisiejszy. Kwoty te dotyczą środków, które są widoczne w księgowości i są rezultatem wpłat / wypłat.

 

Dane na konkretny dzień

 

Środki można też sprawdzić na konkretny dzień. Aby tego dokonać należy udać się do zakładki finanse. Wystarczy kliknąć „Finanse” w górnym bądź bocznym menu. 

  

Następnie w polu z datą wybieramy datę, która nas interesuje.

System automatycznie sprawdzi stan kasy i banku na dany dzień.

Operacje na środkach

Operacje, które można dokonać w systemie to:


Przy wszystkich wskazanych operacjach należy uzupełnić dane dotyczące dokumentu źródłowego wskazując konkretny wyciąg bankowy np: WB 4/2020, kwoty operacji oraz daty operacji.


 

Aby dokonać operacji wpisujemy kwotę oraz datę operacji.

 

System automatycznie zweryfikuje czy dysponujemy odpowiednimi środkami do operacji i w razie braku środków uzyskamy komunikat błędu.