Usunięcia dokumentu można dokonać z poziomu listy każdego modułu, pod warunkiem, że dokument pozostaje niezatwierdzony.


W systemie wyróżniamy 4 główne moduły wprowadzanych dokumentów:

a) moduł faktur,

b) moduł kosztów,

c) moduł kadr oraz

d) moduł UAT.


W celu usunięcia wprowadzonego dokumentu, tutaj na przykładzie dokumentu kosztowego, należy wybrać: "Listę kosztów" > następnie odpowiedni miesiąc, w którym znajduje się dokument lub dla ułatwienia można wyświetlić wszystkie faktury z całego roku(1) wybierając "Cały rok".


Po odnalezieniu wybranego dokumentu należy kliknąć "Opcje"(2), a następnie "Usuń"(3).

Po odnalezieniu wybranego dokumentu należy kliknąć "Opcje"(2), a następnie "Usuń"(3).


Jeżeli usunięcie dokumentu nie jest możliwe oraz pojawia się komunikat systemowy, może oznaczać to, że dokument został zatwierdzony, w takim wypadku należy go najpierw odblokować.

Tutaj przydatny może okazać się materiał znajdujący się pod adresem:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129974-jak-odblokowa%C4%87-faktur%C4%99-wynagrodzenie-uat-lub-inny-dokument-odblokuj-dokument-bufor