W przypadku gdyby faktura została dodana dwukrotnie lub błędnie, można ją usunąć.


W tym celu należy w fakturach wybrać odpowiedni miesiąc, dla ułatwienia można wyświetlić wszystkie faktury z całego roku(1). Po odnalezieniu wybranej faktury należy kliknąć opcje(2), a następnie usuń(3).Gdyby usunięcie faktury nie było możliwe, może to oznaczać że została ona zatwierdzona. W takim wypadku należy ją odblokować, co zostało opisane w artykule pod następującym adresem: https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000129974-jak-odblokowa%C4%87-faktur%C4%99-