Możliwość zakupu abonamentu aplikacji jest dostępna bezpośrednio po zalogowaniu w systemie oraz po pełnym skonfigurowaniu konta. Konfiguracji konta należy dokonać postępując zgodnie z materiałami pierwszych kroków https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129933-konfiguracja-konta-w-systemie


Opcja wykupienia abonamentu w aplikacji dostępna jest w dwóch miejscach:

1) Mechanizmu znajdującego się w prawym górnym rogu po zalogowaniu w systemie,

2) Modułu "Ustawień" znajdujący się w lewym dolnym rogu lewego Menu,

w obydwu miejscach należy wybrać "Płatności", zaś wszystkie wystawione faktury przez Fakturomanię znajdują się w zakładce "Faktury za płatności".

Przed wykonaniem płatności niezbędne jest ustawienie danych podmiotu, na które zostanie automatycznie wystawiona faktura za dokonany zakup. W niniejszym celu należy udać się do zakładki "Ustawienia do Faktur".


W systemie wyróżnionych zostało 5 pakietów różniących się względem siebie czasem abonamentu, dostępne są następujące pakiety:

  1. 0 zł za miesięczny pakiet podstawowy

  2. 88 zł netto za pakiet PREMIUM 1M

  3. 249 zł netto za pakiet PREMIUM 3M

  4. 479 zł netto za pakiet PREMIUM 6M

  5. 888 zł netto za pakiet PREMIUM 12M

UWAGA! Płatności z wybraną formą split-payment nie są honorowane przez pośrednika płatności. Zapłata przy użyciu ww. formy będzie automatycznie anulowana, zaś pobrane środki będą zwracane na rachunek bankowy Podatnika przez PayPro S.A.Dodatkowo w Fakturomanii został zintegrowany system wysyłkowy deklaracji podatkowych. Ma to na celu umożliwienie złożenia Państwa deklaracji podatkowych zachowując przy tym termin podatkowy do momentu nabycia prywatnego certyfikowanego podpisu kwalifikowanego (niestety z niewiadomych przyczyn ustawodawca w bardzo ograniczonym zakresie udostępnił możliwość wysyłki za pomocą profilu zaufanego epuap dla sp. z o.o.). 


W tym celu niezbędne jest złożenie pełnomocnictwa UPL-1 do Urzędu Skarbowego.


Wynagrodzenie za przekazywanie takiej dokumentacji wynosi 5zł netto/dokument, wyróżniono 4 pakiety:

1. 20 zł netto za pakiet E-ROZLICZENIA 4 SZT

2. 40 zł netto za pakiet E-ROZLICZENIA 8 SZT

3. 60 zł netto za pakiet E-ROZLICZENIA 12 SZT

4. 120 zł netto za pakiet E-ROZLICZENIA 24 SZT

Więcej informacji na temat e-wysyłek można odnaleźć w materiale:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129693-jak-przez-fakturomani%C4%99-wysy%C5%82a%C4%87-e-deklaracje-na-przyk%C5%82adzie-wysy%C5%82ki-vatu-czyli-dzisiaj-pliku-jpk-v7-
 

Po ustawieniu danych do faktur, po wybraniu opcji pakietu zostaniemy poproszeni o wybranie formy płatności. Wszystkie płatności systemowe są obsługiwane przez szyfrowane przelewy serwisu PaypPro S.A. "Przelewy24". Dostępne formy płatności to płatność przelewem lub płatność kartą. 

Po wybraniu płatności przelewem zostaniemy przeniesieni do systemu pośrednika płatności, gdzie winniśmy postępować zgodnie z przedstawionymi przez niego podpowiedziami.