1) Czy można wynająć spółce lokal członka zarządu lub wspólnika? Gdzie może znajdować się siedziba sp. z o.o.?

Każdy podmiot musi mieć miejsce, w którym ma swoją siedzibę. Siedzibą w rozumieniu k.s.h. jest miejscowość, w obrębie miejscowości wyróżnia się natomiast konkretny adres.


Przepisy kodeksu cywilnego jak najbardziej dopuszczają możliwość wynajmu lokalu dla spółki, fizycznie bowiem podmiot musi gdzieś się mieścić, brak jest również ograniczenia w zakresie możliwości najmu od jednego z udziałowców podmiotu, jak najbardziej można zatem wynająć spółce lokal lub jego wydzieloną/niewydzieloną część.


W przypadku najmu prywatnego majątku lub mieszkania przez spółkę warto jest zadbać o zawarciu w umowie informacji o możliwości wykorzystania "infrastruktury technicznej". W przypadku mieszkania może to dotyczyć komputerów, telefonu, drukarki, sanitariatów lub kuchni.


Więcej informacji na temat najmu lokalu dla sp. z o.o., mogą Państwo odnaleźć w bazie wiedzy pod adresem:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000278880-najem-lokalu-dla-sp%C3%B3%C5%82ki-z-o-o-


UWAGA! Na dzień 9 września 2021 r. zagadnienia związane z udostępnianiem prywatnego majątku spółce są przedmiotem debaty spowodowanej agresywnym poszukiwaniem przez aktualny rząd środków dla finansowania wydatków budżetowych, w związku z czym okoliczność stosowania warunków oraz cen rynkowych jest konieczna. Transakcje te należy traktować jak zawierane z każdym innym kontrahentem, zatem zgodnie z zasadą ekonomiczności i racjonalności.


2) Czy można udostępniać spółce prywatny majątek?

Odpowiedź na to pytanie jest jak najbardziej twierdząca, spółka może korzystać z majątku prywatnego osób fizycznych, w tym członków zarządu lub wspólników. Należy jednak pamiętać, że takie korzystanie powinno mieć swoją podstawę prawną, przykładowo, jeżeli zatem mowa jest o aucie - można je wynająć, jeżeli mowa jest o lokalu - można go wynająć, jeżeli został zarejestrowany nowy podmiot - wynajmując siedzibę można w umowie zawrzeć informacje o udostępnieniu infrastruktury w postaci komputerów, telefonów, drukarek itp.


Podmiot bowiem prowadząc działalność musi posiadać środki techniczne pozwalające na wykonywanie tej działalności. Środki techniczne mogą przybierać różną postać, może być tutaj mowa o aucie, specjalistycznym sprzęcie, o narzędziach remontowo-konserwacyjnych itp.


W przypadku najmu rzeczy warto jest pamiętać, że środki otrzymane ze spółki należy opodatkować (np. na zasadach ryczałtowych), obowiązek ten leży natomiast po stronie Wynajmującego (zatem osoby fizycznej). Płatność taka co do zasady stanowić będzie koszt uzyskania przychodu dla spółki jeżeli czynsz będzie określany w stawkach rynkowych - zatem nie wyższy, ani nie niższy. Transakcje te nie mogą mieć charakteru fikcyjnego.


Ważnym jest również, aby udostępnianie majątku prywatnego zawsze było odpłatne, pozwoli to na uniknięcie bardzo wielu niedogodności związanych z rozpoznaniem przysporzenia majątkowego podmiotu.


3) Czy można korzystać ze środków pieniężnych spółki dla celów prywatnych?

Nie ma takiej możliwości, w przypadku spółki z o.o. mamy do czynienia z odrębnym bytem prawnym posiadającym "własny portfel". Nie można w związku z tym korzystać ze środków spółki jak prywatnych, osoby prowadzące spółkę muszą działać w jej interesie. Dokapitalizowania środkami spółki również powinny mieć podstawy prawne np: w formie uchwał o dopłaty lub udzielonej pożyczki.