Każda firma musi mieć swoją siedzibę – a przynajmniej adres siedziby. Nie musi być to prawo własności – może to być powierzchnia wynajmowana. W niniejszym wpisie omówimy w jaki sposób można zorganizować najem lokalu dla spółki zoo. Udostępniamy również Państwu odpowiednie wzorce dokumentów, które mogą okazać się przydatne.

Siedziba spółki zoo – Q & A

Jak tanio rozwiązać ten problem?

Najlepszym rozwiązaniem, które pozwoli nam na uniknięcie zbędnych kosztów jest wynajęcie minimalnej powierzchni naszej spółce. Proponujemy wynajęcie 1-8 metrów kwadratowych naszej spółce o przeznaczeniu wspólnym - zarówno dla użytku prywatnego jak też związanego z działalnością gospodarczą podmiotu.

Jak uniknąć wysokiego podatku od powierzchni pod działalność?

To dosyć proste. Wystarczy pamiętać, że wynajmowana powierzchnia nie służy tylko i wyłącznie działalności (najemcy) – tzn nie została wyodrębniona w tym celu. Jeżeli na tej powierzchni wykonywane są czynności nie tylko związane z działalnością – np. mieszkalne – to nie ma zastosowania przepis o wyższym podatku od nieruchomości. Innymi słowy, jeżeli część wynajmowana służy również celom mieszkalnym – to nie podlega opodatkowaniu wyższą stawką podatku od nieruchomości za działalność gospodarczą.

Czy ta umowa jest mi do czegoś potrzebna? Czy ktoś to weryfikuje?

Tak umowa jest weryfikowana przez Urzędy Skarbowe przy rejestracji dla celów podatku VAT. Kilka lat temu umowa ta była weryfikowana w momencie ubiegania się o nadanie NIP-u. Dziś NIP jest jednak nadawany automatycznie (jeżeli rejestrujemy spółkę przez internet).

Ile powierzchni wynająć ?

Nie ma też zapisów mówiących o minimalnej wielkości siedziby. Może to być 1m2, 2m2 lub 1000m2. Sugerujemy realną wielkość wykorzystywaną na cele podmiotu, zazwyczaj pomiędzy 1 – 10 m2.

Za ile wynająć te 1-10 m2?

Aby rzeczy mało istotne nie zaprzątały nam głowy zalecamy rozliczenia roczne. Kwota za wynajem może być dowolna, ale najlepiej przyjąć cenę rynkową za miesiąc wykorzystywanej powierzchni płatną corocznie do ostatniego dnia roku. Taka konstrukcja umowy pozwoli nam na ograniczenie formalności, bez śledzenia na bieżąco czy za coś zalegamy.

Od kogo wynająć powierzchnię?

W zasadzie nie ma to znaczenia. Pamiętać należy jedynie, że nie można zawierać umowy samemu ze sobą bezpośrednio – to jest reprezentować dwóch stron w umowie jednocześnie. Można to jednak ominąć poprzez powołanie pełnomocnika do tej czynności. Zaprezentowany wzorzec przewidział właśnie taki wariant.

Najem lokalu dla spółki zoo – Procedura

Jak tego dokonać?

Czynność ta polega kolejno na:

  • podjęciu uchwały o chęci wynajmu (wzór w załącznikach),
  • zawarciu umowy najmu powierzchni (wzór w załącznikach).