Brak możliwości wyszukania kontrahenta na etapie wprowadzania go w systemie może wynikać z różnych przyczyn, jednak zazwyczaj powodem jest jedna z poniżej wskazanych okoliczności:


1) Strona GUS nie działa - informację o przerwach technicznych Głównego Urzędu Statystycznego mogą Państwo odnaleźć na https://stat.gov.pl/;

2) Kontrahent nie ma nadanego numeru NIP lub nie został wpisany do bazy REGON - w takim wypadku należy skontaktować się z kontrahentem w celu otrzymania informacji dot. statusu przedsiębiorcy;

3) Kontrahent jest zagranicznym podmiotem;

4) Kontrahent jest osobą fizyczną;

5) Połączenie internetowe nie działa.


W przypadku pojawienia się komunikatu o braku możliwości odnalezienia kontrahenta, zawsze istnieje możliwość jego manualnego wprowadzenia.