Brak możliwości wyszukania kontrahenta na etapie wprowadzania go w systemie przy użyciu funkcji suwaka GUS podczas wystawiania faktury lub wprowadzania dokumentu kosztowego może wynikać z różnych przyczyn, jednak zazwyczaj powodem jest jedna z poniżej wskazanych okoliczności.


1) Strona GUS nie działa - informację o przerwach technicznych Głównego Urzędu Statystycznego mogą Państwo odnaleźć na https://stat.gov.pl/, w takim wypadku kontrahenta należy wprowadzić manualnie.

2) Kontrahent nie ma nadanego numeru NIP lub nie został jeszcze wpisany do bazy REGON - taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku nowych podatników, w takim wypadku należy skontaktować się z kontrahentem w celu otrzymania informacji dot. statusu przedsiębiorcy.

3) Kontrahent jest osobą fizyczną, w takim wypadku dane kontrahenta należy wprowadzić manualnie postępując analogicznie do pkt II materiału instruktażowego Jak wystawić fakturę bez NIP dla osoby fizycznej?

4) Kontrahent jest zagranicznym podmiotem, w takim wypadku dane kontrahenta należy wprowadzić manualnie zgodnie z Wprowadzanie kontrahentów zagranicznych.


W przypadku pojawienia się komunikatu o braku możliwości odnalezienia kontrahenta, zawsze istnieje możliwość jego manualnego wprowadzenia.