Brak możliwości wyszukania kontrahenta na etapie wprowadzania go w systemie może wynikać z różnych przyczyn, jednak zazwyczaj powodem jest jedna z poniżej wskazanych okoliczności:

1) Strona GUS nie działa - informację o przerwach technicznych Głównego Urzędu Statystycznego mogą Państwo odnaleźć na https://stat.gov.pl/;
2) Kontrahent nie ma nadanego numeru NIP/ nie istnieje - w takim wypadku należy skontaktować się z kontrahentem w celu otrzymania informacji dot. statusu podatnika;
3) Kontrahent jest zagranicznym podmiotem;
4) Kontrahent jest osobą fizyczną;
5) Połączenie internetowe nie działa.

W przypadku pojawienia się komunikatu o braku możliwości odnalezienia kontrahenta, zawsze istnieje możliwość manualnego uzupełnienia danych w analogiczny sposób do punktu 3), lub poczekać na moment, w którym strona GUS zacznie odpowiadać - zazwyczaj czas niedostępności nie przekracza godziny.