Niniejszy artykuł omawia w jaki sposób zaewidencjonować w Fakturomanii poniesiony koszt związany z wykupieniem pakietu premium, zagadnienie poświęcone ogólnej tematyce kosztów zostało omówione w pokrewnym wpisie "Czym jest koszt oraz faktura kosztowa krok po kroku" znajdującym się pod adresem.


Opłaty związane z pakietem Fakturomanii należy zaewidencjonować na podstawie automatycznie wystawianych Faktur VAT, które są wysyłane na adres mailowy wskazany przy rejestracji konta. 

Egzemplarz takich faktur zawsze można jednak odnaleźć w module Ustawienia > Płatności > Faktury za płatności lub pod adresem https://app.fakturomania.pl/ustawienia/platnosci/faktury po zalogowaniu w systemie.


I. Informacje ogólne

1) Zakup pakietu abonamentowego lub e-wysyłek

Pakiet premium można wykupić bezpośrednio w aplikacji przechodząc do modułu "Ustawienia" -> "Płatności", następnie można wybrać "Płatność za abonament" lub "Płatność za e-rozliczenia", w niniejszym zakresie może okazać się pomocny ten materiał.


2) Automatyczne dodawanie okresu premium oraz pakietu e-wysyłek

Zarówno pakiet premium jak też liczba e-wysyłek zostanie na Państwa koncie automatycznie przypisana w momencie zaksięgowania płatności u operatora płatności PayPro S.A. (zazwyczaj trwa to od 3 do 15 minut).

Po dokonaniu płatności można odświeżyć dane systemowe lub ponownie zalogować się do aplikacji.


3) Problemy techniczne związane z płatnością

Jeżeli występuje problem z dokonaniem płatności online z przyczyn od Państwa niezależnych, możemy Państwu wystawić fakturę pro-formę na żądanie z tradycyjnym sposobem płatności - przelewem. W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy na adres info@fakturomania.pl lub kontakt telefoniczny lub kontakt przez czat.

Niniejsza faktura pro-forma zostanie Państwu dostarczona mailowo, jednocześnie będąc dostępna w module Ustawienia > Płatności > Faktury za płatności.


4) Umowa w formie elektronicznej

Umowa z podmiotem Fakturomania sp. z o.o. jest nawiązywana drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ogólnodostępnego regulaminu Fakturomanii znajdującego się na stronie https://fakturomania.pl/regulamin

Umowa zawierana jest na czas określony - na okres wykupionego abonamentu.


II. Wprowadzanie Faktury od Fakturomanii

Koszt związany z wykupieniem dostępu premium w Serwisie będziemy w systemie ewidencjonować przy użyciu modułu kosztów wybierając w lewym menu "Koszty"(1) > "Dodaj koszt"(2).


Uzupełnianie danych dokumentu

W następnym kroku należy uzupełnić dane dokumentu, jednocześnie zalecamy Państwu dodawanie danych w kolejności od wprowadzenia kontrahenta do wprowadzenia pozycji.
Po uzupełnieniu dokumentu należy zapisać wprowadzony dokument (5).

 

1) Kontrahent

Przedsiębiorca
W przypadku faktury wystawionej przez Serwis kontrahentem będzie przedsiębiorca - Fakturomania sp. z o.o. Kontrahenta można wyszukać w prosty sposób posługując się suwakiem GUS, w którym należy uzupełnić NIP (w tym przypadku wpisując numer NIP 529 180 26 80) albo jeżeli już istnieje w bazie to po prostu wybrać go z listy. Kontrahentów nie należy dublować.

2) Dane podstawowe i dane płatności

Dokumentem źródłowym na podstawie którego będzie przeprowadzana ewidencja jest Faktura wystawiona przez Serwis, wprowadzając dokument zawsze należy uzupełniać dane zgodnie z dokumentem. 

a) Numer (tutaj wyłącznie wpisujemy numer, nie przepisujemy słów dokumentu tj. "Faktura VAT FVS 12/2323/14", a wpisujemy wyłącznie "FVS 12/2323/14").
b) Data wystawienia oraz data sprzedaży muszą pokrywać się z informacjami znajdującymi się na otrzymanej fakturze.
c) Termin płatności faktury lub dokumentu nie będzie miał znaczenia w przypadku braku płatności. W przypadku jednak faktury od Fakturomanii zawsze taki dokument będzie opłacony. Jeżeli płatność zostanie oznaczona jako "opłacona", to pole "Termin płatności" zamieni się automatycznie na "Datę faktycznej płatności", data ta musi pokrywać się z datą księgowania/operacji (oba warianty są prawidłowe) znajdującą się na wyciągu bankowym lub datą rzeczywistej płatności przy płatności gotówkowej.

3) Kategoria kosztowa

Kategorią dla kosztów związanych z wykupieniem dostępu do Fakturomanii będzie:
KATEGORIA: Usługi obce,
PODKATEGORIA: Pozostałe usługi.


4) Pozycje

Ponieważ Faktura z Fakturomanii będzie składać się z jednej pozycji, w przypadku pakietu za okres jednego miesiąca można ją wprowadzić analogicznie do poniższego przykładu.

 

Po uzupełnieniu panelu kosztu na końcu należy wybrać "Zapisz".