Za nadpłatę rozumie się wartość opłaty ponad wartość wymaganą od kontrahenta. Nadpłatę można w aplikacji zewidencjonować za pomocą narzędzia UAT.
Sposób ujmowania takowych operacji zależy od okoliczności czy nadpłata istnieje w stosunku do odbiorcy (np: faktura sprzedażowa), czy dostawcy (np: faktura kosztowa).

Przykład:
Faktura na kwotę 123 zł zapłacono w wysokości 130 zł. Oznacza to, że nadpłata wynosi 7 zł.

Dane uniwersalne:
Interesują nas poniższe konta, ze względu na sposób nadpłacenia faktury (dalej: "konto płatnościowe")
  •  100-01 Główna kasa (transakcje gotówkowe)
  •  130-01 Bieżące rachunki bankowe (transakcje przelewowe
  •  135-01 Inne aktywa pieniężne - Dz. Podst. (środki pieniężne w drodze) 
Zapisy na powyższych kontach po stronie Winien oznaczają wpływ środków do naszej firmy.
Zapisy na powyższych kontach po stronie Ma oznaczają wypływ środków z naszej firmy.


W celu zewidencjonowania takiej operacji udajemy się do modułu "UAT" i klikamy "Dodaj UAT".


1) Nadpłata od odbiorcy - całość płatności ujmujemy w module UAT


Odbiorcą jest kontrahent, który otrzymuje faktury od naszej firmy (np. faktury sprzedażowe).
Data operacji: to data faktycznej płatności, dokument źródłowy zaś nr nadpłaconej faktury.
Opis operacji: Wpływ należności.
Dekretacja: Wpływ należności.
Wn - konto płatnościowe.
Ma - 201 - konto kontrahenta.W przypadku zwrotu nadpłaconych środków również należy zewidencjonować taką operację.

Zwrot można dodać w sposób przedstawiony poniżej.2) Nadpłata środków dostawcy - całość opłaty ujmujemy w module UAT


Dostawcą jest kontrahent, który dostarcza nam usługi lub towary. Od dostawcy otrzymujemy np. faktury kosztowe, zatem zapłaciliśmy więcej, niż wynikało to z faktury.
Data operacji: to data faktycznej płatności, dokument źródłowy zaś nr nadpłaconej faktury.
Opis operacji: spłata zobowiązania.
Dekretacja: spłata zobowiązania.
Ma - konto płatnościowe.
Wn - 202 - konto kontrahenta.Jeżeli dostawca zwróci nam środki, należy również zewidencjonować taką operację.

W przypadku zwrotu środków w formie gotówkowej należy wybrać konto 100 zamiast konta 130.