1) Zapłata za zakup ze środków prywatnych

a) W przypadku płatności za koszt spółki, uregulowany przez członka zarządu/wspólnika, taką operację należy zewidencjonować przy pomocy Formy płatności "Środki prywatne".

b) W takim wypadku w Fakturomanii należy utworzyć UAT, którego treścią będzie zwrot środków wspólnikowi.


UAT zwracający wspólnikowi/członkowi zarządu środki za dokonaną płatność znajduje się poniżej.


W niniejszym UACie zastosowano konto 130 - gdy zwrot miał miejsce przelewem. 

Jeżeli zwrot natomiast miał miejsce w formie gotówkowej - należy wybrać konto 100.2) Wypłata zaliczki, następnie dokonanie płatności

Jeżeli najpierw nastąpiła wypłata zaliczki osobie, która ma dokonać zakupu należności, niniejszą transakcję można rozliczyć w następujący sposób.


a) Wypłata zaliczki dla przykładu 1000 zł wypłaconego przelewem z rachunku bankowego


b) Dodanie płatności dokumentu kosztowego

Zestawienie wartości możemy natomiast odnaleźć udając się do modułu "Księgowość" pobierając następnie dokument "Księga pomocnicza". W niniejszym dokumencie należy odnaleźć konto 240-0001, na którym dokonywane są zapisy operacji.