Przedpłacone środki na zasadzie prepaid bez faktury na wpłatę
Schemat rozliczenia przedpłaty wpłaconej polskiemu kontrahentowi będzie prezentował się w sposób opisany poniżej.


1) Wpłata środków kontrahentowi polskiemu


W celu rozliczenia takiej wpłaty, posługiwać się będziemy manulanym księgowaniem - UATem.
By dodać manualne księgowanie, należy wpierw udać się do zakładki "UAT", następnie zaś wybrać "dodaj UAT".


Datą dokumentu jest data dokonania płatności,

Dokumentem źródłowym będzie tutaj wyciąg bankowy.Po dodaniu ww. księgowania wpłacona zaliczka zostanie w sposób prawidłowy zaewidencjonowana.

2) Faktury otrzymane od kontrahenta rozliczające wpłatę środków/część środków (ściągających saldo)

Faktury otrzymane od kontrahenta (np: Kuriera) w przypadku przedpłaty środków, będziemy dodawać jak standardowy koszt - przez "Dodaj Koszt" wybierając odpowiednią kategorię kosztową.
 
Dokument dodany w ten sposób pozostaje w aplikacji jako "Nieopłącony" (bowiem został on opłacony przedpłatą ewidencjonowaną w poprzednim pkt.)