Proces ewidencji składek opłacanych przez jednoosobową spółkę z o.o. jako Płatnika składek będzie składał się z 3 etapów, które należy zaewidencjonować korzystając z narzędzia UAT:
1) Naliczenie składek wg. raportu ZUS RCA / RZA (RZA występuje w przypadku opłacania wyłącznie składek zdrowotnych - istnienie obok innego tytułu ubezpieczeniowego w wymiarze minimalnego wynagrodzenia),
2) Zapłata składek ZUS,
3) Zwrot składek przez udziałowca na rachunek bankowy podmiotu.

Ewidencji ww. operacji dokonujemy przy pomocy narzędzia UAT, w tym celu należy udać się do modułu UAT znajdującego się w lewym menu, następnie należy wybrać "Dodaj UAT".

Poniżej przedstawiony przykład został przygotowany dla składek ZUS w wysokości 1000 zł za miesiąc październik 2019 r. gdzie składki zostały uregulowane dnia 15 listopada 2019 r. zaś zwrócone spółce dnia 20 listopada 2019 r..

1) Naliczenie składek:
Data dokumentu - naliczenie składek ostatni dzień miesiąca, którego dotyczy oZUSowanie,
Dokument źródłowy - raport miesięczny,2) Zapłata składek ZUS:
Data dokumentu - data faktycznej płatności (zatem ustawowo do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy),
Dokument źródłowy - Wyciąg bankowy za dany miesiąc, w którym dokonano przelewu,3) Zwrot środków przez wspólnika:
Data dokumentu - data faktycznego wpływu (zwrotu) środków na rachunek bankowy spółki,
Dokument źródłowy - Wyciąg bankowy za miesiąc, w którym dokonano zwrotu środków.