Deklaracja CIT-8 to roczna deklaracja o podatku dochodowym od osób prawnych, jest ona podsumowaniem miesięcznych lub kwartalnych zaliczek CIT. Dowiedz się jak generować deklarację CIT-8 w systemie, do kiedy to trzeba zrobić oraz co dalej trzeba z nią zrobić.


I. Informacje o Deklaracji CIT-8


Dokumentem możliwym do wygenerowania z systemu, który składamy w Urzędzie Skarbowym po całorocznym rozliczeniu CIT jest CIT-8. Dokument należy przekazać Urzędowi Skarbowemu do ostatniego dnia marca roku następującego po okresie rozliczeniowym (tutaj z drobnymi wyjątkami jak rok 2020. 2021 oraz 2022, których termin mijał 30 czerwca).


Ww. deklaracja do pobrania lub wysyłki dostępna będzie w ostatnim widoku "Deklaracje CIT-8" za dany rok podatkowy, przykładowo, za rok 2022 będą one widoczne w widoku "Deklarcje CIT-8" za miesiąc grudzień 2022, zatem wyłącznie po pełnym rozliczeniu roku 2022 (zatwierdzeniu ostatniej zaliczki CIT w roku. UWAGA na przedłużony rok obrotowy!).


Istotne jest, że obecnie nie ma deklaracji CIT miesięcznych lub kwartalnych, rozliczenie CIT jest całorocznym rozliczeniem, poszczególne zaliczki natomiast po prostu przelewa się na mikrorachunek podatkowy podatnika, więcej.


II. Jak wysłać deklarację CIT-8 do Urzędu Skarbowego?


Deklaracje podatkowe Urzędowi Skarbowemu można przekazywać na dwa sposoby tj. 

1) Samodzielnie przy użyciu oficjalnych narzędzi Ministerstwa Finansów, dla których niezbędne jest posiadanie certyfikatu kwalifikowanego (zazwyczaj narzędzia USB zakupionego u dostawcy kluczy wpinanego do portu USB komputera), który to sposób możemy podzielić na dwa typy:

a) Dla 2021r. lub przedłużonego okresu obrotowego 2021-2022r., samodzielnie przy użyciu oficjalnych narzędzi Ministerstwa Finansów tj. formularzy interaktywnych postępując analogicznie do materiału.

b) Dla 2022r.  Ministerstwo Finansów z początkiem czerwca 2023r. opublikowało nowe narzędzie dla składania deklaracji CIT-8 za rok 2022, które można odnaleźć na stronie Ministerstwa wybierając CIT-8, następnie "Wypełnij online i podpisz" po czym "Importuj plik XML", który to plik pobrać można z systemu w module "Deklaracje CIT-8", więcej tutaj.


2) Za pośrednictwem Serwisu Fakturomanii wykorzystując opcję "E-wysyła" postępując zgodnie z tym materiałem.


III. Jak generować deklarację CIT-8?


Deklarację CIT-8 będzie można wygenerować jedynie w przypadku rozliczenia wszystkich zaliczek CIT za dany rok.

Deklaracje CIT-8 znajdują się w panelu głównym "Informacje" bezpośrednio pod zaliczkami CIT.


W celu pobrania deklaracji CIT-8 celem jej podglądu, najpierw wybieramy interesujący nas rok oraz miesiąc grudzień, następnie klikamy przycisk “Podgląd”. Po jego wybraniu, następnie wystarczy kliknąć "E-DEKLARACJA”.


Wybierając e-deklaracje, będziemy mogli pobrać odpowiedni formularz interaktywny Ministerstwa Finansów (UWAGA! Tylko do 2021r., od 2022r. można posłużyć się wyłącznie nowym systemem Ministerstwa Finansów o którym mowa w pkt. II pdpkt 2) lit.) b)) oraz plik XML, który można zaimportować do niniejszego formularza jeżeli jest w użyciu. Instrukcja importu deklaracji do formularza interaktywnego znajduje się natomiast tutaj.