Deklaracja CIT-8 to roczna deklaracja o podatku dochodowym od osób prawnych, jest ona podsumowaniem miesięcznych lub kwartalnych zaliczek CIT. Dowiedz się jak generować deklarację CIT-8 w systemie, do kiedy to trzeba zrobić oraz co dalej trzeba z nią zrobić.

I. Informacje o Deklaracji CIT-8

Dokumentem możliwym do wygenerowania z systemu, który składamy w Urzędzie Skarbowym po całorocznym rozliczeniu CIT jest CIT-8. Dokument należy przekazać Urzędowi Skarbowemu do ostatniego dnia marca roku następującego po okresie rozliczeniowym (tutaj z drobnymi wyjątkami jak rok 2020. 2021 oraz 2022, których termin mijał 30 czerwca).

Ww. deklaracja do pobrania lub wysyłki dostępna będzie w ostatnim widoku "Deklaracje CIT-8" za dany rok podatkowy, przykładowo, za rok 2022 będą one widoczne w widoku "Deklarcje CIT-8" za miesiąc grudzień 2022, zatem wyłącznie po pełnym rozliczeniu roku 2022 (zatwierdzeniu ostatniej zaliczki CIT w roku. UWAGA na przedłużony rok obrotowy!).

Istotne jest, że obecnie nie ma deklaracji CIT miesięcznych lub kwartalnych, rozliczenie CIT jest całorocznym rozliczeniem, poszczególne zaliczki natomiast po prostu przelewa się na mikrorachunek podatkowy podatnika, więcej:

II. Jak wysłać deklarację CIT-8 do Urzędu Skarbowego?


Deklaracje podatkowe Urzędowi Skarbowemu można przekazywać na dwa sposoby tj. albo samodzielnie przy użyciu oficjalnych narzędzi Ministerstwa Finansów, dla których niezbędne jest posiadanie ceryfikatu kwalifikowanego (zazwyczaj narzędzia USB zakupionego u dostawcy kluczy wpinanego do portu USB komputera), albo za pośrednictwem Serwisu Fakturomanii

Wysyłki deklaracji możemy dokonać na dwa sposoby:
b) za pośrednictwem Fakturomanii wykorzystując opcję "E-wysyła" postępując analogicznie do materiału:
a) osobiście przy użyciu oficjalnych narzędzi Ministerstwa Finansów tj. formularzy interaktywnych postępując analogicznie do materiału:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000218063-jak-wysy%C5%82a%C4%87-e-deklaracje-za-pomoc%C4%85-certyfikatu-kwalifikowanego-

III. Jak generować deklarację CIT-8?

Deklarację CIT-8 będzie można wygenerować jedynie w przypadku rozliczenia wszystkich zaliczek CIT za dany rok.
Deklaracje CIT-8 znajdują się w panelu głównym "Informacje" bezpośrednio pod zaliczkami CIT.


W celu pobrania deklaracji CIT-8 celem jej podglądu, najpierw wybieramy interesujący nas rok oraz miesiąc grudzień, następnie klikamy przycisk “Podgląd”. Po jego wybraniu, następnie wystarczy kliknąć "E-DEKLARACJA”.


Wybierając e-deklaracje, będziemy mogli pobrać odpowiedni formularz interaktywny Ministerstwa Finansów oraz plik XML, który należy zaimportować do niniejszego formularza. Instrukcja importu deklaracji do formularza interaktywnego znajduje się natomiast tutaj.