Pożyczenie środków finansowych spółce to czynność niezwykle prosta. Wymaga jednak przygotowania odpowiednich dokumentów i zachowania pewnych procedur. W niniejszym wpisie udostępniamy wzorce dokumentów, które znacznie przyspieszą całą procedurę. Dowiedz się jak pożyczyć pieniądze spółce zoo.

Informacje ogólne

Jaka może być kwota pożyczki ?

Wysokość pożyczki nie została ograniczona przez ustawodawcę. Nie ma więc ograniczeń ustawowych - kwota pożyczki może być zatem całkowicie dowolna. Ograniczone są natomiast koszty uzyskania przychodów w postaci odsetek, ale dopiero gdy odsetki przekroczą kwotę 3 mln zł.

Jaki może być termin spłaty pożyczki ?

Ustawa tego nie precyzuje, może to być rok, a może to być 40 lat, należy jednak zachować zdrowy rozsądek.

Czy konieczne jest precyzowanie celu pożyczki ?

Nie, nie ma obowiązku wskazywania celu na jaki pożyczka zostanie przeznaczona.

Jak należy spłacać pożyczkę ?

Sposób spłaty pożyczki powinien być zawarty w umowie pożyczki. Do dyspozycji są spłaty: ratalne oraz całkowite (jednorazowe).

Jakie oprocentowanie pożyczki ?

Pożyczka może być dowolnie oprocentowana. Pamiętać należy jedynie, że odsetki stanowią koszt dla firmy. Warto zatem ustalić rynkowe oprocentowanie (np. 5%) oraz unikać oprocentowania 0%, gdyż takie wiąże się przychodem dla spółki (powstanie nieodpłatnego świadczenia).

Czy od pożyczki należy płacić PCC ?

W sytuacji gdy pożyczkodawcą jest udziałowiec spółki, to pożyczka zwolniona jest z PCC. W każdym innym przypadku pożyczka podlegać będzie podatkowi PCC liczonego od kwoty pożyczki.

Jak księgować pożyczkę ?

Schematy ewidencji zawsze są zależne od typu pożyczki.

W przypadku udziałowców:
https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000129882-jak-doda%C4%87-po%C5%BCyczk%C4%99-od-udzia%C5%82owca-

W przypadku instytucji finansowych:
https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000168723-jak-doda%C4%87-po%C5%BCyczk%C4%99-lub-jej-sp%C5%82at%C4%99-od-podmiotu-osoby-nieb%C4%99d%C4%85cej-udzia%C5%82owcem-

Obowiązki po spłacie pożyczki wraz z odsetkami przez spółkę z o.o.

Spółka musi przygotować PIT-8AR dla pożyczkodawcy (od wartości odsetek pobrać zaliczkę, art. 30a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o podatku PIT). Jeżeli spłata miała miejsce w 2018 r., taki dokument należy sporządzić i przekazać Urzędowi Skarbowemu do 31 stycznia 2019 r.

Jak pożyczyć pieniądze spółce zoo ?

Procedura udzielenia pożyczki:

  1. Należy uchwalić, że spółka zaciąga pożyczkę,
  2. Podpisujemy umowę pożyczki,
  3. Informujemy Urząd Skarbowy o zaciągniętej pożyczce.

Dane użyte w przykładzie:

W załącznikach przyjęto następujący scenariusz:

  • Pożyczkodawca – Prezes (główny udziałowiec),
  • Pożyczkobiorca – Spółka,
  • Spółkę reprezentuje inna osoba na podstawie pełnomocnictwa prezesa (nie można samemu ze sobą umowy podpisać).

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki oraz pełnomocnictwo do zawarcia umowy pożyczki z Zarządem podmiotu znajduje się w treści uchwały.


Każdy inny scenariusz bardzo łatwo zaaranżować, wystarczy jedynie usunąć zbędne części w załączonym dokumencie.

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do niniejszego artykułu – zachęcamy do kontaktu poprzez czat lub maila.