Niniejszy artykuł omawia w jaki sposób zaewidencjonować w Fakturomanii koszt związany z usługą telekomunikacyjną. Zagadnienie poświęcone ogólnej tematyce kosztów zostało omówione w pokrewnym wpisie "Czym jest koszt oraz faktura kosztowa krok po kroku". 


Często zawarciu umowy o usługi telekomunikacyjne towarzyszy zakup sprzętu, telefonu lub innego urządzenia na raty od operatora telekomunikacyjnego, rozliczenie takiego zakupu zostało dla Państwa przedstawione w materiale "Zakup na raty oraz płatność ratalna na przykładzie sprzętu od operatora telekomunikacyjnego".


Jak wprowadzić fakturę za usługi telekomunikacyjne?

Koszt związany z abonamentem telekomunikacyjnym (czy to abonament telefoniczny czy internet) w Serwisie należy ewidencjonować wyłącznie w części opłat abonamentowych. Nie dodaje się zatem razem z fakturą za abonament przykładowo raty za sprzęt. 


Zwrócenia uwagi wymaga również sytuacja, w której mamy wynajem lub dzierżawę sprzętu operatora (często modemy lub routery). Jeżeli taka pozycja znajduje się razem z abonamentem na jednej fakturze, to dodaje się z tą fakturą łącznie. 

Jeżeli natomiast dla najmu lub dzierżawy jest wystawiana odrębna faktura, to taki koszt należy zaewidencjonować jako kolejny odrębny zupełnie koszt, tutaj dla takiego kosztu również odpowiednia będzie kategoria "Usługi telekomunikacyjne".


W związku z powyższym, Fakturę za usługi telekomunikacyjne w Systemie można wprowadzić przy użyciu modułu kosztów wybierając w lewym menu "Koszty"(1) > "Dodaj koszt"(2).


Uzupełnianie danych dokumentu

W następnym kroku należy uzupełnić dane dokumentu, jednocześnie zalecamy Państwu dodawanie danych w kolejności od wprowadzenia kontrahenta do wprowadzenia pozycji.

Po uzupełnieniu dokumentu należy zapisać wprowadzony dokument.

 

1) Kontrahent

Przedsiębiorca

W przypadku faktury wystawionej przez operatora telekomunikacyjnego kontrahentem będzie przedsiębiorca. Kontrahenta można wyszukać w prosty sposób posługując się suwakiem GUS, w którym należy uzupełnić NIP (w tym przykładzie wpisując numer NIP 529 180 26 80) albo jeżeli już istnieje w bazie to po prostu wybrać go z listy. Kontrahentów nie należy dublować.


2) Dane podstawowe i dane płatności

Dokumentem źródłowym na podstawie którego będzie przeprowadzana ewidencja jest Faktura wystawiona przez operatora, wprowadzając dokument zawsze należy uzupełniać dane zgodnie z dokumentem. 


a) Numer (tutaj wyłącznie wpisujemy numer, nie przepisujemy słów dokumentu tj. "Faktura VAT FVZ 323/02/2023", a wpisujemy wyłącznie "FVZ 323/02/2023").

b) Data wystawienia oraz data sprzedaży muszą pokrywać się z informacjami znajdującymi się na otrzymanej fakturze.

c) Termin płatności faktury lub dokumentu nie będzie miał znaczenia w przypadku braku płatności. Jeżeli płatność zostanie oznaczona jako "opłacona", to pole "Termin płatności" zamieni się automatycznie na "Datę faktycznej płatności", data ta musi pokrywać się z datą księgowania/operacji (oba warianty są prawidłowe) znajdującą się na wyciągu bankowym lub datą rzeczywistej płatności przy płatności gotówkowej.


3) Kategoria kosztowa

Kategorią dla kosztów związanych z usługami telekomunikacyjnymi będzie 

KATEGORIA: Usługi telekomunikacyjne.4) Pozycje

W niniejszym miejscu wyszczególnić należy pozycje, które są w przypadku kosztów zależne od stawki podatku. Nigdy wprowadzając koszty nie należy przepisywać poszczególnych pozycji z faktury kosztowej, w systemie wprowadzamy wyłącznie wartości sumaryczne dla poszczególnych stawek VAT. 

Przykładowo jeżeli na dokumencie źródłowym jest łącznie 20 pozycji przy czym 15 ze stawką VAT 23% a 5 ze stawką VAT 8%, to wprowadza się wyłącznie 2 pozycje. 


Jednocześnie należy pamiętać, że w żadnym przypadku nie można stosować takiego uproszczenia przy fakturach sprzedażowych. Dodając faktury sprzedażowe bezwzględnie należy szczegółowo wymieniać wszystkie pozycje. W przypadku faktury z jedną pozycją na 23% VAT oraz kwotę 154 zł brutto przykład będzie wyglądał następująco.


 

Po uzupełnieniu cen netto lub wartości netto, należy wybrać odpowiednie stawki VAT i sprawdzić czy wyliczone wartości VAT zgadzają się z tymi, które widnieją na otrzymanej fakturze, jeżeli nie - należy poprawić dane tak, aby zgadzały się z dokumentem źródłowym.


Po uzupełnieniu panelu kosztu na końcu należy wybrać "Zapisz".