Przyczyną pojawiania się komunikatu o niedostępnych środkach jest brak środków w księgowości na dany dzień, które umożliwiałyby przeprowadzenie operacji.


Stan środków


Stan środków uwzględnia jedynie zatwierdzone dokumenty. Oznacza to, że nie uwzględnia on niezatwierdzonych w buforze faktur sprzedażowych lub kosztowych, lub płatności dodanych do faktur sprzedażowych lub faktur kosztowych. 


Jeżeli zatwierdzą Państwo opłacone faktury sprzedażowe lub dodadzą do takich dokumentów płatność, środki w aplikacji zostaną zaktualizowane.


W aplikacji zostało zaimplementowanych wiele zabezpieczeń uniemożliwiających popełnienie błędu.


Podgląd finansów


Środki na dany dzień podejrzeć można w zakładce finanse.
Podgląd niniejszego modułu został zaprezentowany w poniższym materiale.Wciąż wyświetlający się komunikat


W przypadku gdy po uzupełnieniu płatności do faktur sprzedażowych środki spółki w systemie dalej nie są wystarczające do opłacenia danego kosztu, prawdopodobnie mogła wystąpić jedna z trzech poniższych sytuacji:

1) Wspólnik opłacił z prywatnych środków zakup;

2) Środki nie zostały dodane w systemie w sposób chronologiczny - najpierw dodano koszty z późniejszym terminem, które "skonsumowały" wcześniejsze środki, walidacja w aplikacji weryfikuje bowiem całokształt finansów podmiotu;

3) Wprowadzono błędnie operacje;

a) Sposób sprawdzenia zapisów księgowych na kontach księgowych odpowiadających za gotówkę lub przelewy można odnaleźć w Bazie Wiedzy pod adresem:
https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000129937-b%C5%82%C4%99dne-saldo-%C5%9Brodk%C3%B3w-w-aplikacji-saldo-rachunku-nie-zgadza-si%C4%99-z-rzeczywisto%C5%9Bci%C4%85 

b) Sposób korekty płatności dodanych w systemie możemy odnaleźć w Bazie Wiedzy pod adresem:

https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000129972-zła-forma-płatności-błąd-w-płatności-faktury 

4) Nie wprowadzono do ksiąg pożyczki udzielonej spółce;

Instrukcja udzielania pożyczki znajduje się w Bazie Wiedzy pod adresem: 
https://fakturomania.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000129882-jak-doda%C4%87-po%C5%BCyczk%C4%99-od-udzia%C5%82owca-