Niezgodność salda na rachunku bankowym z saldem księgowym może mieć wiele przyczyn.


Najczęstszymi przyczynami są:

- niektóre operacje z rachunku bankowego nie zostały wprowadzone,
- niektóre operacje z rachunku bankowego zostały wprowadzone w błędnej wysokości,
- w księgowości zatwierdzone zostały płatności z konta prywatnego jako płatności firmowe,
- w księgowości zatwierdzone zostały płatności, które nie miały jeszcze miejsca.

Wszystkie powyższe błędy można w bardzo prosty sposób zidentyfikować na podstawie dokumentacji księgowej.

Dokumentem księgowym, który posłuży nam w tym celu jest Księga Pomocnicza. Dokument ten można pobrać w zakładce Księgowość.Po kliknięciu generuj zostanie pobrany plik pdf. W dokumencie tym należy odnaleźć zapisy konta na którym jest nieprawidłowość.


W przypadku rachunku bankowego, będzie to konto 130-01.

W przypadku stanu kasy, będzie to konto 100-01.Sposób odczytania dokumentu
Powyższy fragment należy interpretować:
- to co jest księgowane po stronie Winien - oznacza środki, które wpłynęły do firmy,
- to co jest księgowane po stronie Ma - oznacza środki, które z firmy wypłynęły.


Powyższy fragment interpretujemy zatem w następujący sposób:
W księgowości zaistniały następujące operacje:
- wpływ 400.00 zł dnia 7 czerwca 2017
- wypływ 10.00 zł dnia 7 czerwca 2017
- wpływ 5000.00 zł dnia 14 czerwca 2017

Zapisy na koncie 130-01 należy porównać z wyciągiem bankowym.
Najłatwiej jest porównać zapisy konta na wydrukowanym dokumencie księgi pomocniczej oraz wyciągiem bankowym. Odznaczenie na nich tożsamych operacji spowoduje ujawnienie rozbieżności.