W chwili obecnej aplikacja Fakturomanii nie umożliwia automatycznego wystawiania Faktur VAT marża z uwagi na specyfikę rozliczenia tej procedury, z tego względu ewidencji operacji należy dokonać manualnie przez moduł UAT.


I. Wystawianie faktur VAT marża


Faktura VAT marża jest to szczególny typ faktury, który to może odnaleźć zastosowanie wyłącznie przez czynnego podatnika VAT przy sprzedaży towarów używanych, które to towary zostały zakupione od osób fizycznych, przedsiębiorców podatników zwolnionych przedmiotowo lub podmiotowo z podatku VAT, jest to zatem wyjątkowa procedura.


Możliwość skorzystania z procedury VAT marży może wystąpić przy czterech typach transakcji:

1) świadczeniu usług turystycznych (oznaczenie w JPK_V7 jako JPK MR_UZ / P_64),

2) dostawie towarów używanych np: komputery czy też telefony (oznaczenie w JPK_V7 jako JPK MR_UZ / P_63),

3) dostawie dzieł sztuki (oznaczenie w JPK_V7 jako JPK MR_UZ / P_63),

4) dostawie przedmiotów kolekcjonerskich i antyków (oznaczenie w JPK_V7 jako JPK MR_UZ / P_63).

W związku z brakiem automatycznego wystawiania Faktur w procedurze VAT marży, taką fakturę należy wystawić korzystając z zewnętrznego narzędzia.


II. Ewidencja faktur VAT marża


W celu zaewidencjonowania wystawionego dokumentu w procedurze VAT marży, należy posłużyć się modułem UAT, natomiast poniżej został przedstawiony standardowy schemat ewidencji operacji w samej księgowości.


Należy tutaj pamiętać, że VAT dla Faktur rozliczanych w trybie VAT marży liczy się od marży netto oraz w przypadku tego typu operacji konieczne jest manualne przypisanie w strukturze JPK_V7 dodatkowych oznaczeń danej transakcji. Takiego przypisania oznaczeń można dokonać po pobraniu struktury XML z Fakturomanii, a następnie wgrywając ją do oficjalnego narzędzia Ministerstwa Finansów dla plików JPK_V7 znajdującego się pod adresem: https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-form/read-file

W punkcie IV został przedstawiony Państwu schemat postępowania w bramce Ministerstwa Finansów.

W strukturze JPK_V7 konieczne jest również powiązanie sprzedaży z dokumentem kosztowym celem wykazania różnicy, czyli marży od której jest wyliczany należny podatek VAT dla transakcji po stronie sprzedawcy.


Dane do przykładu

Towar został nabyty za 1000 zł,

Marża na towarze sprzedawcy wynosi 200 zł,

Towar zostaje zatem sprzedany za 1246 zł brutto.

UWAGA! Faktycznie wizualnie w Fakturze VAT marży pojawia się wyłącznie pozycja brutto.


Wyliczenia podatkowe jak obliczyć VAT?

Jeżeli marża netto wynosi 200 zł, a stawka podatkowa jest standardowa i wynosi 23%, to podatek VAT od marży wynosi 46 zł. 200*0,23=46.


W poniższym przykładzie Faktura została wystawiona 2/10/2021, natomiast płatność wpłynęła na rachunek bankowy 12/10/2021.

Dla powyższych danych UAT powinien mieć następujący schemat:

Data dokumentu - jest to data  sprzedaży dokumentu.

Dokument źródłowy - jest to indywidualne oznaczenie Faktury,
Konto kontrahenta 201 - jest kontem kontrahenta (kupującego), jeżeli brak jest konta kontrahenta w aplikacji należy w takim wypadku dodać go postępując zgodnie z materiałem znajdującym się pod adresem:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000404743-jak-doda%C4%87-kontrahenta-

Konto 221 - jest kontem dla podatku VAT,

Konto 700-00001 - jest kontem przychodowym dla wartości netto sprzedaży, w przypadku natomiast sprzedaży środka trwałego co do zasady kontem właściwym będzie konto 760-00001.Ważne informacje:

- należy nie zmieniać stron po których są kwoty (wn / ma),

- należy wybrać konto kontrahenta 201,

- należy zaznaczyć opcję "DODAJ DO REJESTRU VAT".


III. Dodanie płatności do faktur VAT marża


Po dokonaniu zapłaty przez kontrahenta, taką operację należy zaewidencjonować, a można to zrobić w następujący sposób gdzie:

Data dokumentu - data płatności,

Dokument źródłowy - jest to oznaczenie wyciągu bankowego zazwyczaj wskazywany w formacie MM/RRRR,

Opis operacji wraz z dekretacjami - "Wpływ należności", można tutaj również wskazać indywidualne oznaczenie Faktury VAT marży.

Konto kontrahenta 201 - jest kontem kontrahenta (kupującego),

Konto 130-01 - jest kontem dla operacji na rachunku bankowym.


IV. Instrukcja edycji przez e-mikrofirma JPK


Po udaniu się na stronę Ministerstwa Finansów https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-form/read-file należy załączyć wygenerowany z Fakturomanii plik.


Następnie wybrać "Edytuj".


Po czym kliknąć "Przejdź do Edycji".


W panelu edycji najpierw wyświetli się wybór formularza, w którym w standardowych schemacie wybrać należy po prostu "Dalej".


Tak też klikamy, aż dojdziemy do części 3 kreatora (w strukturze jest 5 etapów) tj. "Dane Sprzedażowe", w którym wybieramy dokument oraz


po jego wybraniu, korzystamy z opcji "Edytuj".


Niniejszy etap jest najważniejszy, należy uzupełnić w nim informacje szczegółowe dotyczące niniejszej transakcji tj:

1) Datę sprzedaży,

2) Kod GTU (jeżeli oczywiście obowiązuje, w przypadku samochodów co do zasady jest to GTU_7, więcej:
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00237

3) Oznaczenie dotyczące procedur, w przypadku procedury VAT marży MR_UZ.
4) Oznaczenie wartości sprzedaży brutto transakcji (zatem na fakturze).Po uzupełnieniu wszystkich danych związanych z transakcją VAT marży, należy wybrać "Aktualizuj i wróć", gdzie zostaniemy przeniesieni do spowrotem do "Ewidencji sprzedaży", w której


wybieramy "Dalej", przechodzimy do etapu 5 - ostatniego, tutaj koniecznie należy sprawdzić czy w przypadku posiadania kwoty nadpłaty podatku VAT przenoszonej na następne okresy rozliczeniowe, to została ona uzupełniona z poprzedniego okresu - pole 39, po czym zapoznajemy się pouczeniem, generujemy dokument w XML oraz PDF.

Tak zmodyfikowany dokument można przekazać albo za pośrednictwem Fakturomanii jeżeli zostało udzielone pełnomocnictwo, zgodnie z materiałem "Jak wysyłać inne typy deklaracji przez Fakturomanię?" albo bezpośrednio przez bramkę systemu Ministerstwa Finansów.