Fakturomania jest oprogramowaniem skierowanym dla najprostszych działalności prowadzonych w formie sp. z o.o. 


Posługując się językiem prawniczym, Fakturomania jest aplikacją służącą prowadzeniu pełnych ksiąg handlowych jednostki mikro w rozumieniu ustawy o rachunkowości (art. 3 ust. 1a ustawy) oraz posiadającej status małego podatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 4a pkt 10 ustawy o CIT). 


Przekładając na normalny język jest to zatem system do księgowości online i wystawiania faktur dla najmniejszych podmiotów działających w Polsce, które rozliczają się 9% stawką podatkową (czyli 99% mikro spółek).


Ponad 95% Podatników prowadzących swoje rozliczenie w Fakturomanii to mali podatnicy, których statystyczne rozliczenie oscyluje w granicach do 30 dokumentów w ujęciu miesięcznym. Z tego względu niniejsze narzędzie jest optymalizowane właśnie pod kątem takiej wielkości działalności, tak aby każdy mógł w sposób przystępny i prosty rozliczyć taką mikro sp. z o.o.


Co Fakturomania oferuje?


Fakturomania to nie tylko narzędzie służące rozliczeniu pełnej księgowości online, ale też bardzo obszerna baza wiedzy, w której znajduje się wiele starannie opracowanych materiałów poświęconych tematyce prawno-podatkowo-księgowej przygotowanych przez ekspertów - profesjonalnych prawników oraz księgowych.


Wśród tych materiałów odnaleźć można nawet instrukcje omawiające w jaki sposób prowadzić księgowość i rozliczenie spółki z o.o. od A do Z - tj. od założenia segregatora księgowego zaczynając, a na sporządzeniu sprawozdania finansowego z zeznaniem rocznym kończąc. W bazie wiedzy znajdują się również artykuły omawiające jak się do prowadzenia spółki z o.o. przygotować oraz jak ją zorganizować, jak ugryźć spółkę od strony podatkowej oraz jakie są obowiązki związane z jej prowadzeniem.


Jednocześnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z opisem funkcjonalności systemu.


I. Migracja księgowości


1) Opis procesu migracyjnego

Jeżeli migrują Państwo z zewnętrznej aplikacji lub biura rachunkowego, w takim wypadku datą rozpoczęcia korzystania z programu będzie pierwszy dzień każdego roku obrotowego.


Przykład: 

Umowa z biurem rachunkowym kończy się z dniem 31 stycznia 2023r. w takim wypadku ostatnim miesiącem rozliczeniowym będzie grudzień 2022.


Księgi Państwu wydane będą (a przynajmniej powinny być) na 31 grudnia 2022 r. (z rozliczonym miesiącem) po przeksięgowaniu kont zespołu 4 oraz 7 na wynik finansowy.


2) Niezbędne dokumenty księgowe

Warto wskazać, że dokumentami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, które Podatnik powinien otrzymać od poprzedniego rozliczającego są między innymi:

a) dziennik;

b) księga główna;

c) księga pomocnicza;

d) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;

e) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz - jeżeli taki istnieje);

f) wykaz środków trwałych oraz plan amortyzacji jeżeli środki trwałe są amortyzowane (jeżeli taki istnieje). 


3) Pozostałe dokumenty księgowe i podatkowe

Z pozostałych dokumentów, pojawiających się w innych ustawach/rozporządzeniach/praktyce możemy wyróżnić te dotyczące:

a) Środków trwałych (jeżeli podmiot posiada środki trwałe),

- Wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wraz z planem amortyzacji i ewidencją.

b) VATu (jeżeli podmiot jest podatnikiem VAT),

- Deklaracje VATowskie, w tym VAT 7, VAT-UE, JPK z rozliczone okresy,

- Rejestry VAT sprzedaży oraz zakupu,

- Pozycje VAT do przeniesienia jeżeli takowe istnieją.

c)  CITu

- Rejestr przychodów oraz kosztów,

- Wykaz strat z lat ubiegłych i ich rozliczenia.

d) Rozliczeń międzyokresowych (jeżeli występują RM),

- Pozycje rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów przyszłych okresów wraz z planem.

e) Kadr (jeżeli podmiot nawiązywał współprace z osobami fizycznymi),

Listy płac oraz umowy zlecenia, umowy o dzieło,

- Zestawienie PIT-4  za poszczególne miesiące,

- Deklaracje ZUS za 2020 r. (jeżeli podmiot jest/był płatnikiem), 

- Kartoteki wynagrodzeń, akta osobowe (w przypadku stosunku pracy),

- Kartoteki zasiłkowe.


Zwracamy uwagę, że w przypadku migracji zespół Fakturomanii przygotuje Państwu bilans otwarcia w aplikacji.


Przygotowanie migracji jest nieodpłatne pod warunkiem wykupienia co najmniej miesięcznej subskrypcji aplikacji lub nawiązania współpracy z biurem rachunkowym Fakturomanii, procesy migracyjne realizowane są w każdy poniedziałek i wtorek tygodnia.


Przed wykupieniem pakietu należy koniecznie dostarczyć dokumentację celem dokonania weryfikacji oraz otrzymania potwierdzenia możliwości prowadzenia Państwa księgowości w systemie.


4) Konieczne dokumenty migracyjne

W celu weryfikacji, następnie konfiguracji aplikacji oraz przygotowania bilansu otwarcia niezbędne są nam poniższe dokumenty: 

ostatnia deklaracja CIT, 

- ostatnia deklaracja VAT (o ile dotyczy), 

zestawienie obrotów i sald księgi pomocniczej (tzw: "obrotówka") - dokument analityczny z kontrahentami na ostatni dzień grudnia, po przeksięgowaniu sald na wynik finansowy,

- informacja o stratach z lat ubiegłych (o ile występują) wraz z informacją o rozliczeniu straty (zazwyczaj dane są w CIT-8).


W przypadku migracji prosimy o przekazanie dokumentacji bezpośrednio na adres e-maila: info@fakturomania.pl


5) Pierwsze kroki

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałem instruktażowym dotyczącym rejestracji i konfiguracji ogólnych danych konta: 


a) Rejestracja konta w systemie:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000305274-rejestracja-konta-w-systemie 

b) Konfiguracja konta w systemie

https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129933-konfiguracja-konta-w-systemie