Fakturomania jest aplikacją służącą prowadzeniu pełnych ksiąg handlowych jednostki mikro w rozumieniu ustawy o rachunkowości (art. 3 ust. 1a ustawy) oraz posiadającej status małego podatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 4a pkt 10 ustawy o CIT), zatem najmniejszych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym rozliczających się 9% stawką podatkową.


Cieszymy się z Państwa zainteresowania systemem, spółka z o.o. o złożonej strukturze wspólników, stanowi atrakcyjną alternatywę dla mikro przedsiębiorcy prowadzącego 1 osobową działalność gospodarczą i nie tylko.      
 

System
Niniejsze narzędzie umożliwia bardzo łatwe rozliczenie niewielkich wielkości podmiotów - sp. z o.o. których działalność występuje na terytorium Rzeczypospolitej o charakterze usługowym lub handlowym (z wyłączeniem działalności produkcyjnych).
 

System nie jest odpowiedni dla działalności, w której występują transakcje walutowe lub transakcje przynależne kwalifikacją dla zysków kapitałowych (np: obrót kryptowalutami, papierami wartościowymi, akcjami, udziałami, zyskami z osób prawnych - przychodów, o których mowa m.in. w art. 7b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych). System nie jest również odpowiedni dla podmiotów, które posiadają udziały w innych osobach prawnych lub wspólnikami są osoby prawne, lub w których występują transakcje transgraniczne w tym podlegające procedurze OSS lub IOSS za wyjątkiem sporadycznych transakcji zakupowych - WNT lub importu usług. 


System zalecany jest dla działalności, w której liczba dokumentów nie przekracza ok. 30 dokumentów, powyżej tej liczby, z uwagi na coraz bardziej czasochłonne rozliczenie oraz możliwy rozrost niektórych obowiązków podatkowych, warto jest powierzyć prowadzenie ksiąg handlowych lokalnemu biuru rachunkowemu.
 

Aplikacja

Funkcjonalność

Aplikacja umożliwia rozliczenie podatkowe podatników prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości.

System jest na bieżąco aktualizowany, tak aby zapewnić Państwu rozliczenie zgodne z często zmieniającymi się przepisami podatkowymi.

Z powodu ogromnego wachlarzu funkcjonalności systemu nie jesteśmy w stanie Państwu podać ich wszystkich w niniejszym wpisie, dlatego też zachęcamy do podglądu pod adresem:

https://fakturomania.pl/funkcje 

oraz 

https://fakturomania.pl/porownanie-pakietow  

 

Magazyn

W aplikacji został zastosowany tzw. uproszczony model magazynowy, w takim przypadku w momencie zamykania poszczególnego miesiąca/kwartału należy podać wartość niesprzedanych towarów.

Niniejszy model uproszczonego rozliczenia jest skierowany do niewielkich rozmiarów działalności oraz wynika z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o rachunkowości, w którym mowa o odpisywaniu w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceną oraz korektą kosztów o wartość tego stanu.

W systemie korekty takich kosztów dokonuje się na podstawie inwentaryzacji drogą spisu z natury dokonywanej zgodnie z wybraną metodologią rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (miesięcznie lub kwartalnie).


 

W przypadku towarów stosujemy specjalną kategorią utworzoną dla towarów handlowych.  
 

Kadry

Częścią aplikacji Fakturomanii jest moduł kadrowy. Moduł ten umożliwia generowanie dokumentów, które przedsiębiorca składa do Urzędu Skarbowego jak również do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Moduł ten jest półautomatyczny, co znacznie ułatwia wypełnienie obowiązków rozliczenia kadrowego (umowa o dzieło 20/50% KUP, umowa zlecenie 20/50% KUP, uchwała o wynagrodzeniu z tyt. aktu powołania oraz w ograniczonym zakresie stosunek pracy).
 

Moduł ten jest jednak uproszczony i nie ma możliwości rozliczenia w nim świadczeń związanych z chorobą lub macierzyństwem lub benefitami pozapłacowymi. W takim wypadku wynagrodzenie chorobowe należy dodać w aplikacji przez tzw. UAT - manualne księgowanie na podstawie sporządzonej listy płac w zewnętrznym systemie kadrowym dedykowanym dla rozliczeń kadrowych. Zwracamy uwagę, że z uwagi na bardzo liczne obowiązki związane z rozliczeniem umowy o pracę (np: badania lekarskie, akta osobowe, teczki wynagrodzeniowe, ewidencja czasu pracy, teczki urlopowe, L4 itp.) - w przypadku braku posiadania doświadczenia z rozliczaniem pracowników (uwaga: nie zleceniobiorców - są to inne formy współpracy) tę formę zatrudnienia zalecamy powierzyć prowadzeniu lokalnemu biurze rachunkowemu - osobie zajmującej się kadrami.    
 

Zakład ubezpieczeń społecznych

Dokumenty ZUSowskie widoczne są w rozliczeniu pracodawcy w każdym miesiącu, w którym zostały dodane wypłata lub naliczenie wynagrodzenia, zaś podstawy współpracy podlegają ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym.

Dokumenty, które można wygenerować z aplikacji to między innymi:

- zus dra, rca, rza

- zus zua, zza

- zus zpa

 

Urząd Skarbowy

Dokumenty do US tzn: PIT-4R jak i również PIT-11 dla każdej z osób, z którymi została nawiązana współpraca do pobrania będą w ostatnim rozliczeniu pracodawcy za dany rok. Tytułem przykładu - za rok 2018 będą one widoczne w widoku rozliczenia pracodawcy za miesiąc grudzień 2018.

 

Dokumenty PITowskie, które pozwala wygenerować aplikacja to:

- PIT-4R

- PIT-11

Dodatkowo w aplikacji można wygenerować listę płac za dany miesiąc oraz rachunki do umów cywilnoprawnych.

 

Pomoc księgowa

W przypadku zdecydowania się na korzystanie z aplikacji, w godzinach pracy (10-16) w przypadku pytań lub wątpliwości nasi księgowi są do Państwa dyspozycji.

Jeżeli zatem pojawiają się pytania dotyczące aplikacji, księgowości lub spółek zoo - zachęcamy do kontaktu przez czat, mailowo lub telefonicznie, zawsze udzielamy Państwu wsparcia.

 

Materiały pomocnicze

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z artykułami poświęconymi tematyce spółki z o.o. oraz księgowo-podatkowej, znajdującymi się w bazie wiedzy dostępną pod adresem:
https://fakturomania.freshdesk.com/support/home
 

Wynagrodzenie

Wysokość abonamentu zależy od wybranego pakietu, dostępnych jest kilka pakietów:

  1. 0 zł za miesięczny pakiet podstawowy
  2. 88 zł netto za pakiet PREMIUM 1M
  3. 249 zł netto za pakiet PREMIUM 3M
  4. 479 zł netto za pakiet PREMIUM 6M
  5. 888 zł netto za pakiet PREMIUM 12M

 

Oprogramowanie jest udostępniane Użytkownikowi na czas pakietu.

 

Ponadto w Fakturomanii został zintegrowany system wysyłkowy deklaracji podatkowych. Ma to na celu umożliwienie złożenia Państwa deklaracji podatkowych zachowując przy tym termin podatkowy do momentu nabycia prywatnego certyfikowanego podpisu kwalifikowanego (niestety z niewiadomych przyczyn ustawodawca w bardzo ograniczonym zakresie udostępnił możliwość wysyłki za pomocą profilu zaufanego epuap). 

 

W tym celu niezbędne jest złożenie pełnomocnictwa UPL-1 do Urzędu Skarbowego.

 

Wynagrodzenie za przekazywanie takiej dokumentacji wynosi 5zł netto/dokument:

1. 20 zł netto za pakiet E-ROZLICZENIA 4 SZT

2. 40 zł netto za pakiet E-ROZLICZENIA 8 SZT

3. 60 zł netto za pakiet E-ROZLICZENIA 12 SZT