Fakturomania jest oprogramowaniem skierowanym dla najprostszych działalności prowadzonych w formie sp. z o.o. 


Posługując się językiem prawniczym, Fakturomania jest aplikacją służącą prowadzeniu pełnych ksiąg handlowych jednostki mikro w rozumieniu ustawy o rachunkowości (art. 3 ust. 1a ustawy) oraz posiadającej status małego podatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 4a pkt 10 ustawy o CIT). 


Przekładając na normalny język jest to zatem system do księgowości online i wystawiania faktur dla najmniejszych podmiotów działających w Polsce, które rozliczają się 9% stawką podatkową (czyli 99% mikro spółek).


I. Co Fakturomania oferuje?


Fakturomania to nie tylko narzędzie służące rozliczeniu pełnej księgowości online, ale też bardzo obszerna baza wiedzy, w której znajduje się wiele starannie opracowanych materiałów poświęconych tematyce prawno-podatkowo-księgowej przygotowanych przez ekspertów - profesjonalnych prawników oraz księgowych.


Wśród tych materiałów odnaleźć można nawet instrukcje omawiające w jaki sposób prowadzić księgowość i rozliczenie spółki z o.o. od A do Z - tj. od założenia segregatora księgowego zaczynając, a na sporządzeniu sprawozdania finansowego z zeznaniem rocznym kończąc. W bazie wiedzy znajdują się również artykuły omawiające jak się do prowadzenia spółki z o.o. przygotować oraz jak ją zorganizować, jak ugryźć spółkę od strony podatkowej oraz jakie są obowiązki związane z jej prowadzeniem.


II. Częste pytania


1) Dla kogo system jest odpowiedni?

Niniejsze narzędzie umożliwia bardzo łatwe rozliczenie niewielkich wielkością podmiotów - sp. z o.o. których działalność występuje na terytorium Rzeczypospolitej o charakterze usługowym lub handlowym. 

Ponad 95% Podatników prowadzących swoje rozliczenie w księgowości Fakturomanii to mali podatnicy, których statystyczne rozliczenie oscyluje w granicach do 30 dokumentów w ujęciu miesięcznym. Z tego względu księgowość z Fakturomanią jest optymalizowana właśnie pod kątem takiej wielkości działalności, tak aby każdy mógł w sposób przystępny i prosty rozliczyć taką mikro sp. z o.o.


2) Dla kogo system nie jest odpowiedni?

System nie jest odpowiedni dla działalności o charakterze produkcyjnym, deweloperskim, inwestycyjnym lub transgranicznym.

Z uwagi też na dedykację dla obrotu krajowego, w systemie nie są wspierane transakcje o charakterze walutowym lub przynależnym do zysków kapitałowych (np: inwestycje w obrót kryptowalutami, papierami wartościowymi, akcjami, udziałami, zyskami z osób prawnych - przychodów, o których mowa m.in. w art. 7b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).


System nie jest również odpowiedni dla podmiotów, które posiadają udziały w innych osobach prawnych lub wspólnikami są osoby prawne, lub w których występują transakcje transgraniczne w tym podlegające procedurze OSS lub IOSS za wyjątkiem sporadycznych transakcji zakupowych - WNT (zakup towaru z rynku Unii Europejskiej) lub importu usług (najczęściej reklamy portali społecznościowych).


3) Jaka jest Funkcjonalność systemu?

Aplikacja Fakturomanii umożliwia rozliczenie podatkowe podatników prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. System jest na bieżąco aktualizowany, tak aby zapewnić Państwu rozliczenie zgodne z często zmieniającymi się przepisami podatkowymi.


Z powodu szerokiego wachlarzu funkcjonalności nie jesteśmy w stanie Państwu podać ich wszystkich w niniejszym wpisie, dlatego też zachęcamy do podglądu pod adresem:

https://fakturomania.pl/funkcje

oraz

https://fakturomania.pl/porownanie-pakietow


4) Czy w Fakturomanii jest magazyn?

W aplikacji został zastosowany tzw. uproszczony model magazynowy, w takim przypadku najprościej mówiąc w momencie rozliczania poszczególnego miesiąca/kwartału należy podać wartość niesprzedanych towarów zatem wynik inwentaryzacji na koniec danego okresu.


Niniejszy model uproszczonego rozliczenia został zastosowany z uwagi na skierowanie Serwisu do działalności o niewielkich rozmiarach. Takie uproszczenie znacznie ułatwia księgowość i wynika z art. 17 ust. 2 pkt. 4 UoR, w którym to jest mowa o odpisywaniu w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączonego z ustalaniem stanu tych składników aktywów i ich wyceną oraz ewentualną korektą kosztów o wartość tego stanu.


W systemie korekty takich kosztów dokonuje się na podstawie inwentaryzacji drogą spisu z natury dokonywanej zgodnie z wybraną metodologią rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (miesięcznie lub kwartalnie).

W przypadku towarów stosujemy specjalną kategorią utworzoną dla towarów handlowych.


5) Czy w Fakturomanii są kadry?

System Fakturomanii jest przede wszystkim systemem księgowym, jednak częścią aplikacji Fakturomanii jest moduł kadrowy. Moduł ten umożliwia generowanie dokumentów, które przedsiębiorca składa do Urzędu Skarbowego jak również do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Moduł ten jest półautomatyczny, co znacznie ułatwia wypełnienie obowiązków rozliczenia kadrowego (umowa o dzieło 20/50% KUP, umowa zlecenie 20/50% KUP, uchwała o wynagrodzeniu z tyt. aktu powołania, powtarzające świadczenia niepieniężne oraz w ograniczonym zakresie stosunek pracy).


Z uwagi na fakt, że moduł kadrowy jest uproszczony, to nie ma w nim możliwości rozliczenia świadczeń związanych z chorobą lub macierzyństwem lub benefitami pozapłacowymi. W wypadku wystąpienia tego typu rozliczeń, wynagrodzenie dodaje się w aplikacji przez tzw. UAT - manualne księgowanie na podstawie sporządzonej listy płac w zewnętrznym dedykowanym systemie kadrowym. Zwracamy uwagę, że z uwagi na bardzo liczne obowiązki związane z rozliczeniem umowy o pracę (np: badania lekarskie, akta osobowe, teczki wynagrodzeniowe, ewidencja czasu pracy, teczki urlopowe, L4 itp.) - w przypadku braku posiadania doświadczenia z rozliczaniem pracowników (uwaga: nie zleceniobiorców - są to inne formy współpracy) tę formę zatrudnienia zalecamy powierzyć prowadzeniu lokalnemu biurze rachunkowemu - osobie zajmującej się kadrami.


6) Czy można w systemie generować dokumentacją ZUSowską?

Dokumenty ZUSowskie widoczne są w rozliczeniu PIT i ZUS w każdym miesiącu, w którym zostały dodane wypłaty lub naliczenia wynagrodzeń, zaś podstawy współpracy podlegają ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnym.

Dokumenty, które można wygenerować z aplikacji to między innymi:

- zus dra, rca, rza,

- zus zua, zza,

- zus zpa.


7) Czy można w systemie generować dokumentację PITowską składaną do Urzędu Skarbowego?

Dokumenty składane oraz związane z rozliczeniem rocznym tzn: PIT-4R jak i również PIT-11 dla każdej z osób, z którymi została nawiązana współpraca do pobrania będą w ostatnim rozliczeniu PIT i ZUS za dany rok. Przykładowo - za rok 2021 będą one widoczne w widoku rozliczenia pracodawcy za miesiąc grudzień 2021.


Dokumenty PITowskie, które pozwala wygenerować aplikacja to:

- PIT-4R,

- PIT-11.

Dodatkowo w aplikacji można wygenerować listę płac za dany miesiąc oraz rachunki do umów cywilnoprawnych.


8) Czy dla Użytkownika jest możliwość uzyskania pomocy księgowego?

W przypadku zdecydowania się na korzystanie z Fakturomanii, w godzinach od 10 do 16, w przypadku pytań lub wątpliwości nasi księgowi są do Państwa dyspozycji.


Jeżeli zatem pojawiają się pytania dotyczące aplikacji, księgowości lub spółek zoo - zachęcamy do kontaktu przez czat, mailowo lub telefonicznie, zawsze udzielamy Państwu wsparcia.


9) Czy Fakturomania ma bazę wiedzy, samouczki lub tym podobne materiały?

Jak najbardziej tak, tutaj zachęcamy do zapoznania się z artykułami poświęconymi tematyce spółki z o.o. oraz księgowo-podatkowej, znajdującymi się w bazie wiedzy dostępną pod adresem:

https://pomoc.fakturomania.pl/support/home


10) Jaki jest koszt dostępu do Fakturomanii?

Wysokość abonamentu jest uzależniona od wybranego pakietu, dostępnych jest kilka pakietów:

1. 0 zł za miesięczny pakiet podstawowy

2. 99 zł netto za pakiet PREMIUM 1M

3. 279 zł netto za pakiet PREMIUM 3M

4. 539 zł netto za pakiet PREMIUM 6M

5. 999 zł netto za pakiet PREMIUM 12M


Oprogramowanie jest zawsze udostępniane Użytkownikowi na czas pakietu.


Ponadto w Fakturomanii został zintegrowany system wysyłkowy deklaracji podatkowych. Ma to na celu umożliwienie złożenia Państwa deklaracji podatkowych zachowując przy tym termin podatkowy do momentu nabycia prywatnego certyfikowanego podpisu kwalifikowanego (niestety z niewiadomych przyczyn ustawodawca w bardzo ograniczonym zakresie udostępnił możliwość wysyłki za pomocą profilu zaufanego epuap). 


W tym celu niezbędne jest złożenie pełnomocnictwa UPL-1 dla pracowników Serwisu w Państwa Urzędzie Skarbowym.


Taka funkcjonalność jest jednak odrębnie odpłatna, wynagrodzenie za przekazywanie dokumentacji wynosi 5zł netto/dokument, wyróżniamy 4 pakiety e-wysyłek:

1. 20 zł netto za pakiet E-ROZLICZENIA 4 SZT

2. 40 zł netto za pakiet E-ROZLICZENIA 8 SZT

3. 60 zł netto za pakiet E-ROZLICZENIA 12 SZT

4. 120 zł netto za pakiet E-ROZLICZENIA 24 SZT