Kwotę pobraną przez pośrednika w celu weryfikacji konta, w przypadku takich serwisów transakcyjnych jak przelewy24/payU/dotpay/tpay należy w sposób odpowiedni zewidencjonować.
W tym celu będziemy się posługiwać modułem UAT (manualnym księgowaniem). 
Jeżeli nie otrzymaliśmy jeszcze faktury od pośrednika, to najpierw należy dodać kontrahenta manualnie.

Kontrahenta należy dodawać zgodnie z: https://www.youtube.com/watch?v=RYL1luV-cyQ&feature=youtu.be 

Po dodaniu kontrahenta należy odświeżyć dane spółki w prawym górnym rogu aplikacji (zębatka) obok wyłącznika.

Po dodaniu kontrahenta należy następnie przejść do modułu Finanse.


1) Dodanie płatności przelewu do pośrednika


W dacie dokumentu, należy wybrać datę pobrania wpłaty.
Dokumentem źródłowym będzie wyciąg bankowy.
Typem operacji będzie "Nieokreślony wypływ środków z banku".


2) Dodanie zwrotu środków od pośrednika


W przypadku natomiast zwrotu środków od pośrednika, taki zwrot należy również zewidencjonować. Schemat księgowania będzie przedstawiał się bardzo podobnie, w takim wypadku należy zmienić datę, na datę zwrotu środków oraz typ operacji na "Nieokreślona wpłata środków do banku".