Czasami może się zdarzyć sytuacja, kiedy błędnie wykonaliśmy przelew lub ktoś do nas błędnie przelał środki.

W celu ewidencji takiej operacji gospodarczej, należy posłużyć się modułem UAT.
W module UAT klikamy "Dodaj UAT", następnie dodajemy operacje:

Jeżeli to nasz podmiot wykonał błędnie przelew, stosujemy schemat poniższy.

Jeżeli natomiast to nasz podmiot otrzymał błędnie środki od wspólnika, w takim wypadku należy po prostu zamienić kolejność dodawania UATów - najpierw wpływ środków na rachunek bankowy, następnie zaś zwrot tych środków - wypływ (zamienić literę a) z literą b)) razem z opisami, na właściwe.


a) Wypływ środków do wspólnika:
- data dokumentu, data błędnego przelewu,
- dokumentem źródłowym będzie wyciąg bankowy,
- przykładową kwotę 100 zł należy zmienić na kwotę rzeczywiście przelaną.

b) Zwrot środków dokonany przez wspólnika:
- data dokumentu, data zwrotu błędnego przelewu,
- dokumentem źródłowym będzie wyciąg bankowy,
- przykładową kwotę 100 zł należy zmienić na kwotę rzeczywiście zwróconych środków.