Niniejszy artykuł skupia się przede wszystkim na instrukcji w jaki sposób zaewidencjonować transakcje związane z omyłkowymi przelewami między podmiotami powiązanymi (najczęściej wspólnik, członek zarządu, pracownik, zleceniobiorca), w przypadku takich przelewów z podmiotami niepowiązanymi - zazwyczaj kontrahentami, ewidencji można dokonać zgodnie z materiałem "Błędny przelew od lub do kontrahenta".


Czasami może się zdarzyć sytuacja, kiedy błędnie został wykonany przelew przez wspólnika lub członka zarządu na rachunek spółki lub odwrotnie - z rachunku spółki został błędnie zlecony przelew na rachunek bankowy wspólnika czy też członka zarządu.


W powyższych przypadkach, w celu ewidencji takich przepływów, należy posłużyć się modułem Finanse. Na marginesie należy oczywiście zwrócić uwagę, że gdy ktoś omyłkowo wpłacił na konto naszej spółki jakąś kwotę (lub odwrotnie), czyli nie powinien jej wpłacić, taką kwotę należy co do zasady zwrócić, a niniejsze przepływy zaewidencjonować.


W związku z powyższym możemy wyróżnić dwie sytuacje:

1) gdy to spółka przelała środki do kogoś,

2) gdy to do spółki zostały przelane środki przez kogoś.


I. Ewidencja omyłkowych przelewów

1) Gdy to spółka omyłkowo przelała środki albo zwróciła je wspólnikowi czy też członkowi zarządu

W celu ewidencji takiego przelewu lub zwrotu należy posłużyć się modułem Finanse, w którym należy wybrać następnie Typ operacji "Wypływ środków z banku do udziałowca".


Treścią opisu operacji może być przykładowo "Błędny przelew XYZ", po czym należy wskazać datę, uzupełnić kwotę zwrotu i zatwierdzić transakcję.2) Gdy to wspólnik czy też członek zarządu omyłkowo przelał środki spółce albo zwrócił je 

W celu ewidencji takiego przelewu lub zwrotu należy posłużyć się modułem Finanse, w którym należy wybrać następnie Typ operacji "Wpływ środków do banku od udziałowca".


Treścią opisu operacji może być przykładowo "Błędny przelew XYZ", po czym należy wskazać datę, uzupełnić kwotę zwrotu i zatwierdzić transakcję.II. Gdzie można odnaleźć zestawienie transakcji dodanych przez moduł Finanse?

Zestawienie płatności z niniejszym typem operacji "Wpływ środków do banku od udziałowca" lub "Wypływ środków z banku do udziałowca" można odnaleźć udając się do modułu "Księgowość", następnie generując dokument "Księga pomocnicza" lub "Zapisy na koncie" wybierając konto 240-0001 "Rozrachunki z właścicielami".

W niniejszych dokumentach wszystkie przepływy z użyciem tej formy będą znajdowały się na koncie 240-0001 w ułożeniu chronologicznym.


Dodatkowo wszystkie transakcje dodane przez moduł Finanse tworzą automatycznie UATy, dodane operacje można zatem odnaleźć również w module UAT w dacie ich ewidencji.