Deklaracja VAT jest dokumentem, służącym przedsiębiorcom do okresowego wykazywania zobowiązania VAT - podatku, który jest do zapłaty lub zwrotu. Generowanie deklaracji VAT-7 (od października 2020 już wyłącznie JPK_V7) w systemie to kwestia kilku kliknięć. Dowiedz się jak generować JPK_V7 oraz co i jak często należy z nią zrobić.


Niniejszy wpis podzielony został na pięć części:

I. Wstęp,

II. Informacje ogólne - statusy dokumentów

III. Jak generować deklarację VAT-7 - JPK_V7,

IV. Płatność za VAT-7 - JPK_V7,

V. Elektroniczna wysyłka deklaracji do Urzędu Skarbowego.


I. Wstęp


Deklaracje VAT - JPK_V7 są dostępne w panelu głównym "Informacje". Plik jest dokumentem, który generują czynni podatnicy VAT.


Przed sporządzeniem deklaracji VAT najpierw należy dokonać stosownej konfiguracji podatkowej podatnika, a następnie należy zweryfikować czy wszystkie dokumenty zostały prawidłowo wprowadzone, tutaj ze szczególnym uwzględnieniem instrukcji prowadzenia rozliczenia w systemie, a dokładnie pkt. "VII. Wygenerowanie technicznych dokumentów księgowych celem potwierdzenia prawidłowości wprowadzonych danych (UWAGA! Najważniejsza czynność - sprawdzić!);".


II. Informacje ogólne


Każde rozliczenie VAT - JPK_V7 ma swój:

1) STATUS DOKUMENTU,

który wskazuje, na jakim etapie rozliczenia znajduje się dokument,

oraz

2) STATUS PŁATNOŚCI,

który informuje na jakim etapie płatności znajduje się deklaracja.


STATUSY DOKUMENTÓW

Nazwa StatusuOpis
DO WYLICZENIAdeklaracja nie została jeszcze zaakceptowana
PRAWIE GOTOWYdeklaracja z nadpłatą VAT-u, która oczekuje na decyzję w sprawie rozdysponowania nadwyżki
GOTOWYdeklaracja gotowa, którą można wygenerować

STATUSY PŁATNOŚCI

Nazwa StatusuOpis
NIEROZLICZONApłatność albo zwrot z deklaracji oczekują na uregulowanie
ROZLICZONApłatność albo zwrot z deklaracji zostały uregulowane

III. Jak generować deklarację JPK_V7


W celu wygenerowania deklaracji JPK_V7, musimy wykonać kilka czynności. 


1) Rozpoczynamy klikając przycisk “PODGLĄD” przy miesiącu/kwartale za który chcemy wygenerować dokument.
Deklaracje JPK_V7 można wygenerować tylko za miesiące, które zostały rozliczone. 


a) W przypadku miesiąca

 

b) W przypadku kwartału


2) Następnie ukaże nam się widok z informacjami do deklaracji.

 

3) Deklarację możemy zaakceptować wybierając przycisk “Zatwierdź” z podglądu modułu rozliczenia VAT.


Następnie w nim ponownie wybieramy "Zatwierdź". 

a) W przypadku miesięcznego rozliczenia będziemy zatwierdzać całość rozliczenia za okres.


b) W przypadku kwartalnego rozliczenia będziemy zatwierdzać wyłącznie jeden z trzech miesięcy (niezależnie bowiem od rozliczenia miesięcznego czy kwartalnego, pliki JPK składane są miesięcznie).


4) Po wybraniu "Zatwierdź" pojawi się okno sprawdzające czy Użytkownik zatwierdził wszystkie wymagane operacje/dokumenty.


W przypadku generowania pierwszej deklaracji, należy wybrać "Cel: Złożenie", jeżeli natomiast jest generowana korekta deklaracji, należy wybrać "Cel: Korekta". Następnie, ukaże się okno informacyjne, po czym należy wybrać "Rozumiem, proceduj".


5) Pobrać deklarację JPK_V7 można przez wybranie "Pobierz", a następnie "XML".

Wysłać strukturę XML można natomiast zgodnie z punktem V niniejszego materiału.


IV. Płatność za VAT-7

Deklaracja VAT-7 może zakończyć się z następującymi rezultatami:

1) Podatek do zapłaty - istnieje niedopłata VAT-u, czyli musimy zapłacić VAT na mikrorachunek podatkowy do Urzędu Skarbowego,

*rozliczenie jest na 0 > zazwyczaj przy tzw. "pustych deklaracjach".

2) Nadpłata podatku - czyli istnieje nadwyżka VAT i musimy podjąć decyzję co z niniejszą nadpłatą robimy, czy:

a) pozostawiamy nadpłatę do rozliczenia na przyszły okres tj. opcja "bez zwrotu", albo

b) wnioskujemy o zwrot VAT-u (tutaj termin zwrotu jest uzależniony od okoliczności) w którym wyróżniamy najważniejsze terminy:

- 25 dni - termin wyjątkowy,

- 60 dni - przy sprzedaży albo 

- 180 dni - przy braku sprzedaży.


Wszystkie te scenariusze w systemie przeprowadza się niemalże w identyczny sposób, warunki ubiegania się o zwrot zostały w dobry sposób opisane na stronie Ministerstwa.


1) Zapłata podatku

W opisywanym przykładzie została zaprezentowana nadpłata, jednak w przypadku obowiązku zapłaty, musielibyśmy uzupełnić dane:

  • datę, która oznacza datę dokonania płatności,
  • sposób, który oznacza formę płatności -> Gotówkę / Przelew,

a następnie kliknąć w “Zatwierdź płatność” jak poniżej.


2) Nadpłata podatku

W przypadku nadpłaty podatku, zanim wygenerujemy PDF lub plik XML do "e-mikrofirmy", musimy rozporządzić nadpłatą.


Jak zostało wskazane wcześniej, nadpłatę możemy rozdysponować na dwa sposoby, albo możemy ją przenieść na następny okres rozliczeniowy, czyli posłużyć się opcją "Bez zwrotu", albo możemy wystąpić o zwrot, którego termin jest uzależniony od pewnych okoliczności (najczęściej czy miała miejsce jakaś sprzedaż (60dniowy termin zwrotu), czy też nie (180dniowy termin zwrotu)).


a) Opcja "bez zwrotu"

W tym przypadku na etapie wprowadzania informacji dotyczącej nadpłaty podatku wybieramy bez zwrotu, czyli przeniesienie nadpłaconego podatku na następny okres rozliczeniowy.


 

Następnie wybieramy przycisk “Zatwierdź nadpłatę”, po czym będzie istniała możliwość wygenerowania deklaracji przez funkcje "Pobierz" lub wysyłki za pośrednictwem Fakturomanii przez funkcję "E-wysyłki".


 

Przygotowany w systemie dokument (jednak nie dotyczy to okoliczności wysyłki, ta jest bowiem widoczna i możliwa do sprawdzenia wyłącznie z panelu e-wysyłki) będzie widniał na liście deklaracji, jako gotowy oraz rozliczony.

 

b) Opcja zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy podatnika

W tym przypadku na etapie wprowadzania informacji dotyczącej nadpłaty podatku należy wybrać dla deklaracji konkretny termin zwrotu o jaki wnioskujemy wraz z konkretną kwotę o którą się ubiegamy, niniejsza kwota nie musi być oczywiście całkowitą kwotą nadpłaty, może być również częścią tej kwoty.


 

Następnie wybieramy przycisk “Zatwierdź nadpłatę”. W przypadku ubiegania się o zwrot nadpłaty podatku w podglądzie rozliczenia VATowskiego pojawi się informacja o rozliczeniu i płatnościach, w tym miejscu po faktycznym dokonaniu zwrotu przez Urząd Skarbowy konieczne będzie wprowadzenie daty faktycznego wpływu środków.


Po zatwierdzeniu nadpłaty, bez dodawania zwrotu z Urzędu Skarbowego będzie istniała możliwość wygenerowania deklaracji przez funkcje "Pobierz" lub wysyłki za pośrednictwem Fakturomanii przez funkcję "E-wysyłki".


 

Przygotowany w systemie dokument (jednak nie dotyczy to okoliczności wysyłki, ta jest bowiem widoczna i możliwa do sprawdzenia wyłącznie z panelu e-wysyłki) będzie widniał na liście deklaracji, jako "Gotowy" oraz do momentu wprowadzenia zwrotu środków przez Urząd Skarbowy jako "Nierozliczony".


V. Elektroniczna wysyłka deklaracji (JPK_V7) 


Wysyłki deklaracji możemy dokonać wyłącznie elektronicznie na dwa sposoby:

a) od 1 października 2020 r. osobiście za pośrednictwem narzędzia Ministerstwa Finansów e-mikrofirma,

b) albo za pośrednictwem modułu e-wysyłki Fakturomanii.