Deklaracja VAT jest dokumentem, służącym przedsiębiorcom do okresowego wykazywania zobowiązania VAT - podatku, który jest do zapłaty lub zwrotu. Generowanie deklaracji VAT-7 (od października 2020 już wyłącznie JPK_V7) w systemie to kwestia kilku kliknięć. Dowiedz się jak generować deklarację JPK_V7 oraz co i jak często należy z nią zrobić.

Niniejszy wpis podzielony został na pięć części:

I. Wstęp,

II. Informacje ogólne - statusy dokumentów

III. Jak generować deklarację VAT-7 - JPK_V7,

IV. Płatność za VAT-7 - JPK_V7,

V. Elektroniczna wysyłka deklaracji do Urzędu Skarbowego.

I. Wstęp

Deklaracje VAT - JPK_V7 są dostępne w panelu głównym "Informacje". 

Plik to dokument, który generują czynni podatnicy VAT. 

W celu możliwości sporządzenia takiego dokumentu należy najpierw dokonać stosownej konfiguracji podatkowej konta zgodnie z:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000307860-konfiguracja-ustawie%C5%84-podatkowych-cit-lub-vat

II. Informacje ogólne

Każde rozliczenie VAT - JPK_V7 ma swój:


1) STATUS DOKUMENTU

który wskazuje, na jakim etapie rozliczenia znajduje się dokument.


2) STATUS PŁATNOŚCI

który informuje na jakim etapie płatności znajduje się deklaracja.


STATUSY DOKUMENTÓW

Nazwa Statusu
Opis
DO WYLICZENIA
deklaracja nie została jeszcze zaakceptowana
PRAWIE GOTOWY
deklaracja z nadpłatą VAT-u, która oczekuje na decyzję w sprawie rozdysponowania nadwyżki
GOTOWY
deklaracja gotowa, którą można wygenerować

STATUSY PŁATNOŚCI

Nazwa Statusu
Opis
NIEROZLICZONA
płatność albo zwrot z deklaracji oczekują na uregulowanie
ROZLICZONA
płatność albo zwrot z deklaracji zostały uregulowane

III. Jak generować deklarację JPK_V7

W celu wygenerowania deklaracji JPK_V7, musimy wykonać kilka czynności. 

1) Rozpoczynamy klikając przycisk “PODGLĄD” przy miesiącu/kwartale za który chcemy wygenerować dokument.
Deklarację JPK_V7 można wygenerować tylko za miesiące, które zostały rozliczone. 


a) W przypadku miesiąca

 

b) W przypadku kwartału


2) Następnie ukaże nam się widok z informacjami do deklaracji.

 

3) Deklarację możemy zaakceptować wybierając przycisk “Zatwierdź”.


a) W przypadku miesięcznego rozliczenia będziemy zatwierdzać całość rozliczenia za okres.


b) W przypadku kwartalnego rozliczenia będziemy zatwierdzać wyłącznie jeden z trzech miesięcy (niezależnie bowiem od rozliczenia miesięcznego czy kwartalnego, pliki JPK składane są miesięcznie).


4) Następnie ponownie wybieramy "Zatwierdź". Po wybraniu niniejszej opcji pojawi się okno sprawdzające czy Użytkownik zatwierdził wszystkie wymagane operacje/dokumenty.


W przypadku generowania pierwszej deklaracji, należy wybrać "Cel: Złożenie", jeżeli natomiast jest generowana korekta deklaracji, należy wybrać "Cel: Korekta". Następnie, ukaże się okno informacyjne po czym należy wybrać "Rozumiem, proceduj".


5) Pobrać deklarację JPK_V7 można wybierając "Pobierz", a następnie "Xml".

Wysłać strukturę XML można natomiast zgodnie z punktem V niniejszego materiału.


IV. Płatność za VAT-7

Deklaracja VAT-7 może zakończyć się z następującymi rezultatami:

  • niedopłata VAT-u -> czyli musimy zapłacić VAT urzędowi skarbowemu,
  • nadpłata VAT-u -> czyli przysługuje nam zwrot VAT-u z urzędu skarbowego gdzie:

- pozostawiamy nadpłatę do rozliczenia na przyszłe okresy "bez zwrotu",

- upominamy się o zwrot VAT-u (w zależności od okoliczności ogólnie:

25 dni - termin wyjątkowy, 

60 dni - przy sprzedaży albo 

180 dni - przy braku sprzedaży).

Wszystkie te scenariusze w systemie przeprowadza się niemalże w identyczny sposób, warunki ubiegania się o zwrot zostały w dobry sposób opisane na stronie Ministerstwa pod adresem:

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/odliczenie-i-nadplata-vat-jak-uzyskac-zwrot/odliczenie-i-nadplata-vat-jak-uzyskac-zwrot


1) Zapłata podatku

W opisywanym przykładzie została zaprezentowana nadpłata, jednak w przypadku obowiązku zapłaty, musielibyśmy uzupełnić dane:

  • datę, która oznacza datę dokonania płatności,
  • sposób, który oznacza formę płatności -> Gotówkę / Przelew,

a następnie kliknąć w “Zatwierdź płatność”.


2) Nadpłata podatku

W przypadku nadpłaty podatku, zanim wygenerujemy PDF lub plik XML do "e-mikrofirmy", musimy rozporządzić nadpłatą.

 

W tym przypadku wybieramy bez zwrotu - przeniesienie nadpłaconego podatku na następne okresy rozliczeniowe.

Następnie wybieramy przycisk “Zatwierdź nadpłatę”, po czym będzie istniała możliwość wygenerowania deklaracji przez funkcje "Pobierz" lub wysyłki za pośrednictwem Fakturomanii przez funkcję "E-wysyłki".

 

Przygotowany w systemie dokument (jednak nie dotyczy to okoliczności wysyłki, ta jest bowiem widoczna i możliwa do sprawdzenia wyłącznie z panelu e-wysyłki) będzie widniał na liście deklaracji, jako gotowy oraz rozliczony.

 

V. Elektroniczna wysyłka deklaracji (JPK_V7) 


Wysyłki deklaracji możemy dokonać na dwa sposoby, wysyłki można jej również dokonać wyłącznie w formie elektronicznej:

a) od 1 października 2020 r. osobiście za pośrednictwem narzędzia Ministerstwa Finansów e-mikrofirma:
https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/jpk-form/read-file

b) albo za pośrednictwem modułu e-wysyłki Fakturomanii postępując analogicznie do materiału:
https://pomoc.fakturomania.pl/support/solutions/articles/36000129693-czy-i-jak-przez-fakturomani%C4%99-mo%C5%BCna-wysy%C5%82a%C4%87-e-deklaracje-e-wysy%C5%82ka