Księgi rachunkowe należy prowadzić w języku polskim oraz w walucie polskiej. Księgi obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald. Dziennik służy do zapisywania w porządku chronologicznym, dzień po dniu danych o operacjach gospodarczych podmiotu w danym okresie sprawozdawczym. Dziennik jest jednym z najważniejszych dokumentów w firmie i należy go wydrukować lub zapisać na nośniku danych nie później niż na koniec roku obrotowego.

I. Generowanie

Dziennik dostępny jest w module "Księgowość" wyodrębnionym w lewym menu z poziomu panelu głównego systemu w kategorii "Dokumenty Księgowe".

W module "Księgowość" należy wybrać "Dokumenty księgowe", następnie "Dziennik" oraz odpowiednie dane tj:

1) rok generowanego dokumentu,

2) okres generowanego dokumentu,

3) format generowanego dokumentu (do wyboru są pdf lub xlsx),

4) sposób sortowania danych (do wyboru kwota, data oraz numer zapisu w dzienniku),

5) kolejność (zatem od daty najstarszej - najnowszej, wartość najmniejsza - najwyższa lub odwrotnie),

6) zapisy (wszystkie, bufor lub ostateczne).

Dziennik jest dokumentem zazwyczaj generowanym wraz z rozliczeniem roku obrotowego.